Optima Farma

Optima Farma: De beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers

Optima Farma is …..

 • in gesprek is met andere beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, Ministerie van VWS, NIVEL, ZonMw, Centrum van Patient en Geneesmiddel en andere relevante partijen
 • vertegenwoordigt in diverse werkgroepen en commissies in de (farmaceutische) zorg
 • in gesprek met opleidingsinstituten
 • betrokken bij ontwikkelingen van HBO opleidingen zoals Farmaceutisch Consulent
 • betrokken bij de ontwikkeling van bij-en nascholing
 • betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsregisters KAOF, KAA en KvFC en voorzitter is van het bestuur van de KAOF
 • regelmatig aanwezig is op andere congressen en symposia om bij andere zorgverleners ons beroep en werk onder de aandacht te brengen

En Optima Farma heeft samen met de NVFZ de beroepscode van apothekersassistenten opgesteld

Contactgegevens

E: secretariaat@optimafarma.nl
E: leden@optimafarma.nl
E: congres@optimafarma.nl
E: scholing@optimafarma.nl
E: communicatie@optimafarma.nl

Website: www.optimafarma.nl

Social Media
Facebook:

Algemeen: www.facebook.com/optimafarma

Hoger Kader: www.facebook.com/OFhogerkader

LinkedIn: www.linkedin.com/in/optima-farma

Lidmaatschap Optima Farma

Normaal (individueel) Lidmaatschap a 50 € per jaar voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten -en managers

Ledenvoordelen:

 • In 2016 (zolang de voorraad strekt) het boek van Peter Felen “De apothekersassistent” met bijbehorende, door SANA geaccrediteerde, e-learning
 • Het blad UA magazine, 6 x per jaar, op huisadres
 • Korting op de Optima Farma congressen/symposia
 • 15% korting op een Accredidact nascholingsabonnement
 • 20% Korting op verzekeringen bij Lancyr Hoogenraad
 • Maandelijks de digitale Nieuwsbrief

Bijzonder lidmaatschap a 25 € per jaar voor studenten opleiding apothekersassistent, werkzoekenden en/of apothekersassistenten met pensioen.

Ledenvoordelen:

 • (alleen voor studenten) In 2016 (zolang de voorraad strekt) het boek van Peter Felen “De apothekersassistent” met bijbehorende, door SANA geaccrediteerde, e-learning
 • (alleen voor werkzoekenden/gepensioneerden) eenmaal per jaar korting op het Optima Farma symposium (niet voor studenten ivm sponsoren en CGR regels)
 • Maandelijks de digitale Nieuwsbrief
 • 15% Korting op een Accredidact nascholingsabonnement
 • 20% korting op verzekeringen bij Lancyr Hoogenraad

Donateur a 10 € per jaar.
Je wilt de beroepsvereniging wel ondersteunen in al het werk dat ze doen en je ziet het belang van een van een dynamische en actieve beroepsvereniging met grote achterban maar je hebt geen behoefte aan de kortingen en alle andere ledenvoordelen. Je ontvangt uiteraard wel de maandelijkse digitale Optima Farma nieuwsbrief

Groepslidmaatschap, extra korting bij groepslidmaatschap!
Optima Farma kent een voordelig groepslidmaatschap. Je hebt recht op alle voordelen van een individueel lidmaatschap tegen een gereduceerd tarief.

Bovendien, de werkgever betaald en ontvangt de nota van het groepslidmaatschap. Hoe meer teamleden zich aanmelden, hoe meer korting:
Bij 4 t/m 9 leden = 5 % korting
Bij 10 en meer leden = 10 % korting

Optima Farma symposia

 

Zaterdag 16 april
Optima Farma organiseert i.s.m. de NVFZ een symposium met de titel ”Een dag naar mijn hart”

Voor meer informatie, het programma en inschrijving ga naar www.optimafarma.nl

Zaterdag 19 november
De commissie Hoger Kader organiseert op deze dag een symposium voor de farmaceutisch consulenten, farmaceutisch managers en farmakundigen werkzaam in de openbare apotheek.

Onderwerp en titel zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn kan je dit vinden op onze website en op de facebook pagina hoger kader

Apothekersassistenten en de wet BIG, artikel 34
De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) bevordert en bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Bovendien beschermt de wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener.

Beroepen onder deze wet worden verdeeld in twee groepen: artikel 3-beroepen en artikel 34-beroepen. Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

Eigen kwaliteitsregister
Een aantal beroepsgroepen uit de zogenaamde artikel 34-groep hebben een eigen kwaliteitsregister.

Kwaliteitsregisters
Waarom een kwaliteitsregister? Als zorgverlener wil je dat je patiënten & cliënten de beste zorg krijgen. Zij, maar ook (toekomstige) werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid, willen weten of een zorgverlener kwalitatief goede zorg biedt.

Als professional houd je niet alleen je kennis en ervaring op een goed niveau, ook is het van belang dat je dit zichtbaar maakt voor de buitenwereld. Dit doe je met een kwaliteitsregistratie.

Waarom registreren?
Waar staat een kwaliteitsregister nu voor en wat heeft het voor voordelen om geregistreerd te staan? Wanneer je geregistreerd staat bij in het kwaliteitsregister, is het aantoonbaar dat je kwalitatieve goede zorg kunt bieden. Dit betekent dat niet alleen zichtbaar is dat je beschikt over de juiste opleidingspapieren, maar ook dat je kwalitatief goede zorg biedt volgens de huidig geldende kwaliteitseisen.

Een kwaliteitsregistratie is een instrument om dit proces te bewaken. Een kwaliteitsregistratie is de manier om aan patiënten & cliënten, andere zorgverleners, (toekomstige) werkgevers en zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met een zorgprofessional die voldoet aan de vastgestelde normen van de beroepsgroep.

Welke kwaliteitsregisters zijn er voor de medewerkers in de apotheek?

KAOF = Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie

Meer informatie en raadplegen register: www.kaof.nl

Ingeschreven Apothekersassistenten maart 2016: 8632

KAA = Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (werkzaam buiten de openbare farmacie zoals ziekenhuizen, poliklinische apotheken, apotheekhoudende huisartspraktijken etc)

Meer informatie en raadplegen register: www.kabiz.nl

Ingeschreven apothekersassistenten maart 2016: 709

KvFC = Kwaliteitsregister voor Farmaceutisch Consulenten

Meer informatie en raadplegen register: www.kabiz.nl

Ingeschreven farmaceutisch consulenten maart 2016: 119