Articles from NHG

Huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraine

Verwacht wordt dat veel Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd in Nederland zullen verblijven. In samenwerking met LHV en Ineen, en in nauwe afstemming met het RIVM, werkt het NHG aan informatie en hulpmiddelen die inspeelt op de situatie van huisartsen die te maken hebben met zorg aan Oekraïense vluchtelingen.

Tweede Kamer stemt voor medicamenteuze zwangerschapsafbreking door de huisarts

Vandaag is gestemd over de initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, VVD en D66 die medicamenteuze zwangerschapsafbreking door huisartsen wettelijk mogelijk moet gaan maken. Huisartsen denken hier verschillend over. De Tweede Kamer heeft voor gestemd, de volgende stap is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel gaat behandelen.

Boodschap NHG, LHV en InEen: betrek alle huisartsen bij de regionale huisartsenorganisatie

Betrek naast praktijkhoudend huisartsen ook huisartsen in loondienst en waarnemend huisartsen bij de regionale huisartsenorganisaties. Álle huisartsen moeten lid kunnen worden van de regionale huisartsenorganisatie en hierin stemrecht hebben. Dat is de boodschap die NHG, LHV en InEen meegeven met de nieuwe ‘Handreiking voor het vergroten van de betrokkenheid van alle huisartsen bij de regio-organisatie’. De handreiking past in de ontwikkeling van Hechte Huisartsenzorg.

Nieuwe website helpt belangenverstrengeling te voorkomen

Samenwerking met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen dient tot verbetering van zorg, dit mag niet leiden tot beïnvloeding. Belangen van de zorgprofessional en de leverancier kunnen verschillen. Hoe blijf je onafhankelijk wanneer je een financiële relatie aangaat met een leverancier? De nieuwe website hoeblijfikonafhankelijk.nl helpt zorgprofessionals een zorgvuldige afweging te maken om belangenverstrengeling te voorkomen.

Update Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en huisartsenpost

De Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en huisartsenpost (HAP) heeft een update gehad. In versie 6 kunt u lezen welke gegevens u als huisarts ter beschikking dient te hebben tijdens de waarneming en welke gegevens er in het waarneemverslag horen. Ook komt het belang van goede registratie van deze gegevens aan de orde.

Aandacht blijft nodig voor verantwoorde toepassing van sterkwerkende opioïden

Het IVM publiceert vandaag de Themarapportage Opioïden. Verantwoord voorschrijven van opioïden blijft aandacht vereisen, van huisartsen, apothekers en medisch specialisten. Het NHG roept huisartsen op om opioïden verstandig te blijven voorschrijven en kritisch te zijn met herhaalrecepten.

NHG-Standaard Dermatomycosen herzien, geen voorkeur meer voor KOH-diagnostiek

De NHG-Standaard Dermatomycosen is herzien. Is aanvullende diagnostiek noodzakelijk dan wordt nu een kweek of PCR-test aangeraden, met KOH-diagnostiek als geschikt alternatief. Nieuw is de mogelijkheid om bij onychomycosen en een contra-indicatie voor orale antimycotica, miconazol nagellak te overwegen.

Basismaatregelen en isolatieduur in de huisartsenpraktijk

Vanaf vandaag (18 februari) worden de landelijke maatregelen op veel punten verder versoepeld. Hieronder vallen onder andere bekorting van de verplichte isolatieduur naar 5 dagen in plaats van 7 dagen na vastgestelde SARS-CoV-2 infectie (per vandaag) en het laten vervallen van een deel van de basismaatregelen (per 25 februari).

Volgende stap in wettelijk mogelijk maken abortuspil door huisarts

Deze week was het eerste deel van het debat over de initiatiefwet van Groen Links, PvdA, VVD en D66 die medicamenteuze zwangerschapsafbreking door huisartsen wettelijk mogelijk zou maken. Huisartsen denken hier verschillend over. Daarom hebben LHV en NHG bij deze partijen ingebracht dat huisartsen steeds de keuze moeten hebben om de abortuspil te verstrekken en dit maakt ook onderdeel uit van de initiatiefwet.

NHG-TriageWijzer gekoppeld aan Thuisarts.nl voor beter en sneller advies

Om vanuit de digitale NHG-TriageWijzer beter en sneller een advies te kunnen geven is een koppeling met Thuisarts.nl gemaakt. Met deze nieuwe functionaliteit zijn samenvattingen van Thuisartsteksten direct in de TriageWijzer zichtbaar en kunnen triagisten en doktersassistenten advies geven zonder de NHG-TriageWijzer te verlaten.