Articles from NHG

COVID-webinar 2 juni 2022 over langdurige klachten na COVID-19

Donderdagavond 2 juni van 20.00-21.00 uur organiseren de FMS en het NHG een webinar over langdurige klachten na COVID-19. Schrijf u gratis in en laat u inhoudelijk informeren.

COVID-webinar 2 juni 2022 over langdurige klachten na COVID-19

Donderdagavond 2 juni van 20.00-21.00 uur organiseren de FMS en het NHG een webinar over langdurige klachten na COVID-19. Schrijf u gratis in en laat u inhoudelijk informeren.

Monkeypox: alertheid geboden, bij twijfel kweekafname

In de afgelopen weken zijn meerdere gevallen van monkeypox (MPX of ‘apenpokken’) bevestigd in heel Europa, en ook in Nederland. Deze zoönotische virale infectie wordt normaal gesproken vooral gezien in Afrika. Er zijn echter meerdere mensen met het virus die geen link hebben met Afrika, wat hoogstwaarschijnlijk betekent dat er meer gevallen zijn dan momenteel bekend en er verspreiding plaatsvindt in Europa.

Toename invasieve infecties groep A streptokokken vooral bij jonge kinderen

Sinds maart 2022 worden meer invasieve infecties met groep A streptokokken (iGAS) gemeld dan in de voorgaande jaren. Infecties worden bij alle leeftijden gezien (kinderen, alsmede volwassenen), maar vooral bij jonge kinderen (0-5 jaar). Wees daarom alert op tekenen van invasieve groep A streptokokkeninfecties bijvoorbeeld bij kinderen met waterpokken, met persisterende koorts of klinische achteruitgang, of bij tekenen van fasciitis necroticans. Behandel infecties die passen bij non-invasieve GAS infecties, conform de vigerende richtlijnen.

Nieuwe ICPC-codes in het HIS

Het NHG brengt een nieuwe versie van NHG-Tabel 24 ICPC uit. Hierin zijn nieuwe ICPC-codes opgenomen, een aantal ICPC-titels gewijzigd en 1 ICPC-code is komen te vervallen. Ook is de ICPC-thesaurus uitgebreid met nieuwe zoektermen. De nieuwe codes helpen huisartsen om informatie over klachten, ziekten en aandoeningen eenduidig in het patiëntendossier vast te leggen.

NHG-Standaard Astma bij kinderen volledig herzien 

De NHG-Standaard Astma bij kinderen is volledig herzien. Bloedonderzoek op inhalatieallergenen wordt bij kinderen < 6 jaar alleen nog aanbevolen als er twijfel is over het in te stellen beleid. Bij kinderen die frequent sporten wordt voortaan een verschil gemaakt tussen gepland en ongepland SABA-gebruik en het afbouwen van ICS wordt aangeraden bij goede astmacontrole gedurende 1 jaar. 

Patiëntenstromen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Het scheiden van patiëntenstromen in de huisartsenpraktijk en -post heeft als doel om de kans op transmissie van SARS-CoV-2 te verkleinen, zowel voor zorgmedewerkers als voor patiënten. De infectiedruk van SARS-CoV-2 loopt momenteel terug, het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd en/of heeft COVID-19 doorgemaakt en de zelftest heeft een grote rol gekregen in het vaststellen van een infectie. Het stroomschema ‘Telefonische scheiding patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19’ komt daarom te vervallen.

Herziening ‘levende’ NHG-Standaard COVID-19

De NHG-Standaard COVID-19 is herzien. Toegevoegd is dat de diagnose COVID-19 ook gesteld kan worden bij klachten passend bij COVID-19 en een positieve antigeensneltest die door de patiënt zelf is afgenomen. Ook de aanbeveling over tromboseprofylaxe is gedeeltelijk herzien.

Kinderen met acute hepatitis met onbekende oorzaak

Sinds april zijn wereldwijd 169 gevallen van acute hepatitis gemeld bij kinderen onder de 16 jaar. Huisartsen wordt gevraagd alert te zijn op kinderen die zich presenteren met icterus, andere tekenen van hepatitis of leverfalen. Zet bij het vermoeden van hepatitis een laagdrempelig laboratoriumonderzoek (ASAT/ALAT) in, bij voorkeur in overleg met de kinderarts.

Geef uw mening en help mee om de NHG-richtlijnenwebsite verbeteren

Met de NHG-Richtlijnen site helpen we al 2 jaar huisartsen, aiossen en andere medische professionals met het toepassen van de juiste kennis in de praktijk. Achter de schermen zijn we druk bezig met het onderzoeken hoe we de NHG-Richtlijnen site gebruiksvriendelijker kunnen maken. En hier hebben we uw hulp bij nodig.