Articles from NHG

NHG bepleit bij VGZ: geen preferentiebeleid hormoonspiraaltjes

Het NHG gaat in overleg met zorgverzekeraar VGZ over de knelpunten die ontstaan door het preferentiebeleid van VGZ voor hormoonspiralen. Dit beleid is tijdelijk opgeschort maar wordt per 1 januari 2023 alsnog ingevoerd, ondanks het schriftelijke pleidooi van het NHG daartegen.

Gedeeltelijke herziening NHG-Standaard Het soa-consult

Herzien in de standaard zijn de onderwerpen hiv en chlamydia, nieuw toegevoegd is het onderwerp Mycoplasma genitalium. Vanwege het veelvuldig voorkomen van rectale chlamydia-infecties bij vrouwen is de eerste keus behandeling doxycycline geworden. Ook is nu voorlichting over PrEP opgenomen in de standaard.

Aanbeveling nirmatrelvir/ritonavir bij COVID-19

Nirmatrelvir/ritonavir is een nieuw oraal antiviraal middel voor COVID-19. Het middel is echter op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland. Het NHG heeft de beschikbare onderzoeken naar nirmatrelvir/ritonavir bij COVID-19 alvast beoordeeld. De verwachting is dat behandeling met nirmatrelvir/ritonavir voor de meeste patiënten met COVID-19 niet zinvol is, met uitzondering van een zeer kleine groep patiënten.

Kwaliteitsreis binnen uw praktijk

Werken aan kwaliteit betekent werken aan een efficiëntere manier van zorg verlenen, meer werkplezier en tevreden patiënten. Dit is misschien niet altijd even makkelijk en vraagt soms behoorlijk wat inzet. Twijfelt u waar u moet beginnen of hoe u bepaalde zaken aan kunt pakken? Doorloop dan samen de kwaliteitsreis en ontdek waar u als team mee aan de slag wilt gaan.

Basismaatregelen COVID-19: weet u het nog?

Gezien de huidige prevalentie van COVID-19 in Nederland, brengen wij graag de infectiepreventieve maatregelen in de huisartsenpraktijk opnieuw onder de aandacht. Deze maatregelen blijven onverminderd van belang. Hoewel de ernst van ziekte bij de meeste patiënten meevalt, neemt de druk op de zorg toe, onder andere door uitval van zorgmedewerkers.

Ebola-uitbraak in Oeganda

In Oeganda is er sinds september een Ebola-uitbraak in een gebied waar ook vaak toeristen komen. De kans op een patiënt met Ebola in Nederland is klein, maar is o.a. door dagelijks vliegverkeer op Schiphol, wel aanwezig. Het RIVM vraagt medische professionals om bij reizigers die in de afgelopen 3 weken in Oeganda zijn geweest, alert te zijn op klachten die zouden kunnen passen bij ebola.

Vernieuwd voorbeeldprotocol herhaalrecepten

Het voorbeeldprotocol 'Veilig voorschrijven van herhaalrecepten' is herzien. Dit protocol ondersteunt medewerkers van de huisartsenpraktijk bij het proces rond het maken van herhaalrecepten.

Modernisering GVS uitgesteld tot 1 januari 2024

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt een jaar uitgesteld. Die tijd is nodig om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder andere patiënten en huisartsen nader te onderzoeken. Dit schrijft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Start vaccinatiecampagne 2022

Binnenkort start de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne weer. Dit jaar valt de campagne (deels) tegelijk met de najaarsronde voor de COVID-19-herhaalprik. Het selecteren en uitnodigen van de doelgroep vroeg hierdoor extra aandacht van u als huisarts.

Waardevolle eerste inzichten digitale zorg in de Diabetesrichtlijnen

Het ZonMw project DiDia richt zich op het opnemen van aanbevelingen over digitale zorg in de bestaande diabetesrichtlijnen en (zorg)standaarden. In de afgelopen maanden is veel kennis en ervaring opgehaald, zowel uit de eerste als de tweede lijn. De resultaten leveren mooie inzichten op voor het opnemen van digitale zorg in de richtlijnen, die breder van toepassing zijn dan alleen voor diabetespatiënten.