Articles from NHG

Geschil over Ivermectine

Vandaag dient voor de rechtbank in Utrecht een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor over de totstandkoming van het advies over Ivermectine in de richtlijn COVID-19 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) wil hiermee – naar eigen zeggen – uiteindelijk via de rechter afdwingen dat Ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG wordt opgenomen. Het NHG vraagt de rechtbank om het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.

Ideeën gezocht voor onderzoek alledaagse ziekten

De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten nodigt u uit om ideeën in te dienen voor een onderzoeksproject op het gebied van alledaagse ziekten in de huisartsenpraktijk. Het thema van de ronde 2021 is ‘Alledaagse aandoeningen bij vrouwen’.

Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen losartan, valsartan en irbesartan

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan, ook wel sartanen of angiotensinereceptorblokkers, (ARB’s) genoemd. De fabrikanten van deze medicijnen roepen de partijen terug die niet voldoen. Dit gebeurt in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het merendeel van de geteste medicijnen voldoet wel aan de limiet en hoeft niet teruggeroepen te worden. Er is geen direct risico voor patiënten.

PIN’s worden NHG E-learnings

Met ingang van 1 september 2021 vernieuwen we onze abonnementsopzet voor online nascholing. We nemen na 25 jaar afscheid van de alom vertrouwde term ‘PIN’s’ en zetten onze kwalitatief hoogwaardige nascholing voort onder de naam NHG E-learnings.

Van NHG-dossier Coronavirus naar NHG-Standaard COVID-19

Het NHG-dossier Coronavirus heeft huisartsen tot nu toe voorzien van actuele informatie over SARS-CoV-2. Nu de kennis over ‘acute’ COVID-19 op meer wetenschappelijk onderzoek en ervaring is gebaseerd, en ontwikkelingen minder turbulent zijn, is het medisch-inhoudelijke deel van het coronadossier ingebed in de reguliere processen en producten. De ontwikkeling van de NHG-Standaard COVID-19 is hiervan het resultaat.

Themanummer H&W over 50 jaar huisartsopleiding

De Nederlandse huisartsopleiding bestaat 50 jaar. Ter ere van deze mijlpaal brengen Huisarts en Wetenschap en Huisartsopleiding Nederland gezamenlijk een themanummer uit. Lourens Kooij, een van de eerste huisartsen die zich kwalificeerde in de huisartsopleiding, en Rick van Uum, een van de meest recent opgeleide huisartsen, namen vandaag het eerste exemplaar in ontvangst.

Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde: de meest urgente vragen uit de huisartsenpraktijk

Het NHG heeft de Kennisagenda COVID-19 Huisartsgeneeskunde uitgebracht. Uit een lijst van in totaal 163 kennislacunes is een breed gedragen top 10 met belangrijke kennisvragen over COVID-19 voor de eerste lijn geprioriteerd. Met deze kennisagenda wordt het belang en de urgentie om verder onderzoek te doen naar COVID-19 onderstreept. Onderzoek is relevant om kwalitatief goede en wetenschappelijk onderbouwde zorg voor COVID-19 patiënten in de eerste lijn te blijven leveren.

Mondneusmaskers en patiëntenstromen bij risiconiveau ‘zorgelijk’

Het aantal SARS-CoV-2 infecties neemt af en de prevalentie daalt. Momenteel bevindt Nederland zich in risiconiveau ‘zorgelijk’. Bij dit risiconiveau horen bepaalde infectiepreventieve adviezen voor huisartsenpraktijken en -posten, voor patiënten en zorgverleners. Deze adviezen sluiten aan bij de adviezen van RIVM en FMS.

Nederlandse ketenaanpak medicijnresten internationaal erkend

Vandaag heeft de World Future Council de prijswinnaars bekend gemaakt voor de Future Policy Award. De Nederlandse aanpak Medicijnresten uit Water was als één 1 van de 12 finalisten overgebleven. De prijs is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid voor een duurzame toekomst.

LINKH stopt, NHG en ABC1 zetten kwaliteitsborging voort

LINKH, het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg, is per 1 juli 2021 gestopt. De werkzaamheden van LINKH zijn overgedragen aan het NHG en aan het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. Het NHG zorgt voor inhoudelijke ondersteuning en kwaliteitsborging via het bij- en nascholingssysteem van de EKC-toetsgroepen en de Perifeer Accreditatie Medewerkers (PAM).
  • Vorige