Articles from NHG

Valpreventieweek 2022

Dagelijks belanden er naar schatting 280 ouderen (>65 jaar) door een val op de spoedeisende hulp, met de nodige medische, maatschappelijke en financiële gevolgen van dien. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal dit aantal naar verwachting in 10 jaar tijd verdubbelen. Tijdens de jaarlijkse Valpreventieweek van 3 t/m 9 oktober wordt hier aandacht aan besteed.

Stem op Thuisarts.nl als beste website van het jaar

Thuisarts.nl is opnieuw genomineerd voor website van het jaar in de categorie Gezondheid. En daar zijn we trots op! Dit jaar willen we niet alleen de populairste website worden, maar ook de beste. Vindt u ook dat Thuisarts.nl de beste website is? Breng dan direct uw stem uit en waardeer vooral ook de content, navigatie en het design.

Herziening GVS onvoldoende onderbouwd volgens Adviescollege Toetsing Regeldruk

Het ontbreekt aan onderbouwing van de extra kosten en regeldruk, oordeelt het Adviescollege Regeldruk (ATR). Het adviescollege adviseert Minister Kuipers de gevolgen van de herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor onder andere huisartsen en patiënten beter te onderbouwen. Voor deze risico’s hebben het NHG, de LHV en andere zorgkoepels al diverse keren gewaarschuwd.

Nieuw: overzichtskaart medicatie in acute palliatieve situaties

Voor de huisarts is het belangrijk om tijdens een acute palliatieve situatie een overzichtelijke checklist te kunnen raadplegen. Deze geheel nieuwe overzichtskaart voorziet hierin. Bij het opstellen van de kaart is zoveel mogelijk uitgegaan van de medicatie die de huisarts in zijn spoedtas heeft. Op deze manier ontvangt de huisarts praktische en toepasbare medicamenteuze adviezen.

Coronamaatregelen tijdens vaccinatiespreekuren

Tijdens de griep- en pneumokokkenvaccinatiespreekuren dit najaar, is het belangrijk dat u nadenkt over preventieve maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

NHG op LHV-Startersdag 1 oktober

Op zaterdag 1 oktober is er volop informatie te halen voor aios die bijna klaar zijn met de opleiding of juist net gestart zijn als huisarts. De dag wordt georganiseerd door de LHV. Het NHG verzorgt een van de workshops waarbij wordt ingegaan op de vraag ’hoe houd ik nu mijn vak bij?’.

Stoptober 2022 weer in zicht

Oktober staat traditiegetrouw in het teken van stoppen met roken. Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober, bedoeld voor zowel patiënten als medewerkers. Op 2 september start de nieuwe campagne, voor u als zorgverlener in de praktijk zijn er praktische materialen beschikbaar. Samen op weg naar een rookvrije generatie!

Nieuw: dossier Monkeypox

Om de informatiestroom over de monkeypox overzichtelijk te houden, is alle informatie gebundeld in het nieuwe NHG-dossier Monkeypox. In overleg met het RIVM wordt het dossier waar nodig geüpdatet, zodat u de laatste ontwikkelingen en adviezen over dit onderwerp hier leest.

Monkeypox (MPX) vaccinatie bij hoog-risicogroepen

De eerste groep die in aanmerking komt voor MPX-vaccinatie zijn mensen die hiv-PrEP gebruiken. Wanneer het vaccineren loopt is het ook mogelijk om mensen die hiv-PrEP gebruiken via de huisarts en mensen die leven met hiv én die een hoog risico op een soa hebben uit te nodigen voor vaccinatie. Als laatste worden ook mensen uitgenodigd die bij de Centra voor Seksuele Gezondheid bekend zijn met een verhoogd risico op soa.

NHG-Standaard Beroerte herzien: meer behandelingsmogelijkheden acute fase herseninfarct

In de herziene standaard is het verwijsbeleid in de acute fase aangepast. Bij een klein deel van de patiënten kan intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling ook na de termijn van 4,5 respectievelijk 6 uur namelijk nog effect hebben. Daarnaast krijgen de differentiaaldiagnose bij aanwijzingen voor een beroerte in het vertebrobasilaire stroomgebied en neuropsychologische functiestoornissen na een TIA meer aandacht. Tot slot zijn er kleine aanpassingen gedaan in de medicamenteuze secundaire preventie.
  • Vorige