Pharmaceutisch Weekblad

29-09-2023
Na een jarenlange daling in de vaccinatiegraad tegen griep is er sinds 2018 sprake van een stijgende trend: in 2022 liet bijna 57% van de mensen die werden uitgenodigd voor de griepprik zich vaccineren. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, in opdracht van het RIVM.
28-09-2023
Voor het toepassen van amoxicillinedrank bij neonaten zijn nieuwe doseeradviezen opgesteld. Dit volgt uit een farmacokinetiekstudie naar de orale toediening van het antibioticum in het Erasmus MC.
28-09-2023
Bij het voorwaardelijk toelaten van medicijnen tot het basispakket wordt het criterium ‘onvervulde behandelbehoefte’ aangepast. Ook is het voortaan mogelijk een voorwaardelijke toelating te verlengen van zeven tot veertien jaar. Dat schrijft demissionair minister Ernst Kuipers van VWS aan de Tweede Kamer.
27-09-2023
Apotheker Sonja Keizers is maandagnacht door een noodlottig ongeval om het leven gekomen in haar woonplaats Den Haag. Zij werd 56 jaar. Zij was onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) en voormalig eigenaar van Apotheek Pillen en Praten.
26-09-2023
Pembrolizumab (Keytruda) heeft groen licht gekregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al op de markt voor de behandeling van verschillende typen gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).
22-09-2023
Meer dan 80% van de patiënten maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg die zij over tien jaar kunnen krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland waaraan twaalfduizend respondenten hebben meegewerkt.
21-09-2023
De glazen voorgevulde spuit van het pneumokokkenvaccin Vaxneuvance kan breken bij de vingergreep of tip waardoor snij- of prikwonden kunnen optreden. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
20-09-2023
Patiënten met hartfalen kunnen een verergering van hun ziekte krijgen door gebruik van macrogol met zouten om de darm leeg te maken. Dat blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.
18-09-2023
Een volmondige ja! Van personeelstekorten, naar medewerkerstevredenheid, persoonlijke vrijheid en meer dienstverlening voor patiënten.
18-09-2023
Het eenmalig toedienen van het reumamedicijn rituximab is effectief waardoor patiënten met spierreuma minder prednison nodig hebben. Dit zorgt waarschijnlijk voor vermindering van de vervelende bijwerkingen van prednison, blijkt uit onderzoek van de Sint Maartenskliniek.
  • Vorige