NHG

22-12-2020
Van 16 tot 19 december vond de WONCA Europe 2020 plaats die aanvankelijk fysiek in juni in Berlijn zou plaatsvinden. De opzet van het programma bleef hetzelfde, maar het evenement was geheel online. Hoe was de volledig virtuele conferentie die je volgt vanaf huis? Succesvol en leerzaam, volgens NHG-adviseur Jako Burgers. Lees hier zijn impressie.
21-12-2020
Al enige tijd werken NHG, LHV, RIVM, DVP en SNPG in overleg met het ministerie van VWS aan het mogelijk maken van de COVID-19-vaccinatie. Nog niet alles is duidelijk en we zijn samen met de LHV volop bezig met allerlei zaken die u straks nodig heeft om dit in goede banen te leiden. In dit bericht informeren wij u daarom over wat u van ons kunt verwachten om u zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er komen gaat.
18-12-2020
De beroepsvereniging van apothekers KNMP adviseert huisartsen het softwaresysteem te controleren op volledige bewaking van de interactie tussen chinolonen en ijzer en op drie QT-tijd-interacties. Deze waarschuwing geldt alleen voor huisartsen die een HIS gebruiken dat voor de medicatiebewaking gebruik maakt van de G-Standaard.
17-12-2020
De nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus) biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is afgeleid van de richtlijn HASP, welke al uitgebreid wordt toegepast en nu is uitgebreid voor informatie-uitwisseling met de paramedicus.
17-12-2020
Op donderdag 3 december 2020 vond de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Voorzitter Raad van Bestuur Wendy Borneman presenteerde haar ervaringen en inzichten over haar eerste 100 dagen bij het NHG. Ook werden het jaarplan en de begroting voor 2021 besproken en werd er stilgestaan bij verschillende wisselingen en benoemingen binnen de diverse NHG-commissies en raden.
17-12-2020
Sinds juni 2020 is een nieuw recombinant zostervaccin (RZV) beschikbaar in Nederland tegen gordelroos, Shingrix®. Het advies van de Gezondheidsraad is om alleen over te gaan tot grootschalige vaccinatie als de prijs omlaag gaat. Op dit moment is het vaccin nog niet kosteneffectief. Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe vaccin is de NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos aangepast. Bespreek in het geval uw patiënten naar RZV vragen eerst de overwegingen bij de keuze voor wel of geen vaccinatie.
15-12-2020
Op Thuisarts.nl is informatie over online inzage opgenomen. Patiënten die meer willen weten over online inzage vinden hier veel achtergrondinformatie en huisartsen en praktijkmedewerkers kunnen patiënten met vragen over online inzage voortaan ook verwijzen naar deze speciaal ontwikkelde pagina op Thuisarts.nl.
14-12-2020
Bij het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie is een nieuwe bijlage gemaakt over ADHD-middelen bij volwassenen. Hierin staan belangrijke aandachtspunten wanneer de huisarts het voorschrijven van ADHD-middelen overneemt van de ggz. De huisarts is dan ook verantwoordelijk voor de controles en monitoring van het geneesmiddelengebruik.
02-12-2020
Op 2 december bespreekt de Tweede Kamer de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de bewindspersonen van VWS. In aanloop naar het begrotingsdebat hebben NHG, LHV en InEen een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd met aandacht voor onder andere de kwetsbare patiënt thuis en structurele bekostiging van Thuisarts.nl.
02-12-2020
Ook in uw regio hebben huisartsen zich georganiseerd. Met welke samenwerking kunt u als huisarts uw voordeel doen, bij wie kunt u terecht met vragen over regionale vraagstukken en ondersteuning bij onder andere automatisering, arbeidsmarkt, bedrijfsvoering en kwaliteitsbeleid? Of als u wilt afstemmen om tot goede zorg voor uw patiënten te komen. Een nieuwe interactieve regiokaart ondersteunt u bij het samenwerken in uw regio.