NHG

06-01-2022
In de NHG-Standaard Borstkanker is een tekstuele wijziging doorgevoerd, om de intentie van een bestaande aanbeveling te verhelderen (niet te veranderen).
04-01-2022
Onderzoekers van het MUMC+ en het Radboud UMC Nijmegen hebben in samenwerking met het NHG een keuzehulp ontwikkeld die mensen met geheugenklachten, hun naasten en de huisarts kan ondersteunen bij de beslissing om wel of niet te starten met een diagnostiektraject naar dementie. De huisarts speelt een belangrijke rol bij deze beslissing. De nieuwe keuzehulp is te vinden op Thuisarts.nl
03-01-2022
Vanwege een verhoogd risico op cyberaanvallen is het advies om zo snel mogelijk de ICT-systemen in uw huisartsenpraktijk te laten controleren. ICT-experts slaan alarm nadat zij in veelgebruikte software een kwetsbaarheid hebben gevonden. Het blijkt dat met weinig moeite kwaadwillenden ook in huisartsenpraktijken schade kunnen aanrichten aan bijvoorbeeld uw HIS.
29-12-2021
Vandaag bestaat het NHG precies 65 jaar. Al 65 jaar brengen we wetenschap naar de praktijk en mede hierdoor heeft de huisartsenzorg zich ontwikkeld tot een onmisbare spil in de Nederlandse gezondheidszorg.
20-12-2021
Op dinsdag 14 december 2021 vond de (online) Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Wendy Borneman en Eric Scheppink, Raad van Bestuur NHG, informeerden de mooie groep aanwezige leden over de verkenning van de samenwerking tussen NHG, LHV, InEen en VPH en over de plannen voor het jubileumjaar 2022, als het NHG 65 jaar bestaat. Ook werden het jaarplan en de begroting voor 2022 besproken en werd er stilgestaan bij verschillende wisselingen en benoemingen binnen de diverse NHG-commissies en raden.
20-12-2021
Op 20 december heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in het kort geding van ANBB tegen het NHG. De ANBB wilde met dit kort geding via de rechter afdwingen dat ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG zou worden opgenomen. Het NHG heeft de rechtbank gevraagd om het kort geding af te wijzen. De rechtbank heeft het verweer van het NHG gevolgd en het verzoek van ANBB niet-ontvankelijk verklaard en de vordering van de overige eisers afgewezen.
17-12-2021
Per 1 januari 2022 wordt het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) geïmplementeerd. Het LKS beschrijft kwaliteitsnormen waaraan GGZ aanbieders in de curatieve GGZ moeten voldoen.
17-12-2021
Huisartsenpraktijken en huisartsenorganisaties hebben sinds de start van de coronapandemie veel ervaring opgedaan met e-health. Op aandringen van koepelorganisaties NHG, LHV en InEen gaat de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek doen naar de effectiviteit van e-health in de huisartsenzorg. Het onderzoek concentreert zich op drie vormen: contact op afstand (videoconsult en e-consult), telemonitoring en digitale zelftriage.
16-12-2021
Door de huidige ontwikkelingen van de coronapandemie en de komst van een nieuwe virusvariant (omikron), hebben we de adviezen rondom de basismaatregelen opnieuw op een rijtje gezet en het scheiden van patiëntenstromen nogmaals aangepast.
14-12-2021
Om online inzage in het medisch dossier op een uniforme wijze te organiseren, heeft het NHG in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland in 2017 de Richtlijn online inzage ontwikkeld. De richtlijn beschrijft welke gegevens een patiënt online moet kunnen raadplegen om een consult goed voor te bereiden. Patiënten hebben wettelijk het recht om hun volledige medische dossier in te zien en hiervan een afschrift te krijgen. Sinds juli 2020 is het mogelijk om dit afschrift van het volledige dossier elektronisch aan de patiënt te geven (bijvoorbeeld op een USB-stick). Ook online inzage in het medische dossier is wettelijk geregeld (sinds 2016). Dit geeft de patiënt meer inzicht in zijn ziekte, waardoor hij meer regie kan houden. Hiervoor hoeft niet het volledige medische dossier online beschikbaar te zijn.