NHG

01-04-2021
De NHG-Standaard COPD is volledig herzien en beoogt de ziektelast door COPD terug te dringen en de prognose te verbeteren. De standaard is vereenvoudigd, onder meer door de niveaus van ziektelast terug te brengen van 3 naar 2. Verder is er een stappenplan toegevoegd voor medicamenteuze behandeling.
26-03-2021
In de eerste helft van 2021 starten 7 projecten die zich richten op beantwoording van de kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. De uitkomsten van de projecten binnen deze subsidieronde van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw ondersteunen huisartsen bij hun werk in de dagelijkse praktijk.
26-03-2021
NHG heeft via een internetconsultatie samen met LHV en InEen gereageerd op de beleidsreactie van minister Van Ark op het NZa-rapport ‘Onderzoek Medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten’. In dit bericht leest u onze reactie en de aanbevelingen die we doen.
26-03-2021
Verschillende partijen zijn betrokken bij het toedienen van vaccinaties. Het is belangrijk om een goed overzicht te hebben of uw patiënt is gevaccineerd, of hij beschermd is tegen infectie en of hij nog een vaccinatie nodig heeft. Dit is heel actueel bij COVID-19.
19-03-2021
Het ministerie van VWS heeft donderdagavond 18 maart bekendgemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA.
15-03-2021
Gisteravond zijn LHV, NHG en InEen door het RIVM geïnformeerd dat de vaccinaties met AstraZeneca voorlopig (voor de komende twee weken) zijn gepauzeerd.
12-03-2021
Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM heeft deze week gepubliceerd dat er afgelopen jaar relatief meer meldingen zijn gedaan over de koperballetjes Ballerine dan over andere koperspiralen. De meldingen gingen vooral over (gedeeltelijke) uitstoting van het spiraaltje en zwangerschap.
10-03-2021
Vier op de tien Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten is belangrijk. Akwa GGZ krijgt regelmatig signalen in deze tijd dat het aantal mensen met een psychische aandoening stijgt en geeft daarom een doorstart aan de campagne van eind 2020, met als doel informatie op Thuisarts.nl over psychische klachten onder de aandacht te brengen.
01-03-2021
De NHG-Standaard Maagklachten is herzien. Nieuw is dat de informatie over maagbescherming uit de oude standaard nu is weergegeven in een aparte richtlijn: de NHG-Behandelrichtlijn Preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelgebruik.
24-02-2021
De NHG-Standaard Hand- en polsklachten is geactualiseerd. Er is gehoor gegeven aan het verzoek van veel huisartsen om de diagnostiek meer klachtgestuurd te maken. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor aspecifieke klachten en (post)traumatische aandoeningen, waarbij het tijdig onderkennen en behandelen duidelijke consequenties heeft voor het beloop.