NHG

23-04-2021
Woensdagavond 28 april om 20.00 uur organiseren de LHV, het NHG en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl een COVID-webinar. Thema’s die we bespreken zijn trombose na vaccinactie, een update van het vaccinatiebeleid, en begeleiding bij langdurige klachten na -COVID-19.
22-04-2021
De LHV heeft samen met het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt over de vaccinatie van mensen tussen 18 en 60 jaar die de griepprik krijgen (griepprikpopulatie). De conclusie is dat deze groep het snelst gevaccineerd kan worden door de GGD’en, in combinatie met de huisarts die de patiënten selecteert en uitnodigt. Dit gaat om ongeveer 1 miljoen mensen.
22-04-2021
De GGD stuurt positieve COVID-testuitslagen door naar de huisarts. Deze uitwisseling is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, waaronder het NHG en de LHV. Er is gekozen voor het MedLab-bericht. Voor het rapporteren van de testuitslag voor bepalingen uit de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen. Daardoor wordt de informatie over positieve testuitslagen die afkomstig zijn van de GGD, op dezelfde wijze aangeleverd als uitslagen van een laboratorium.
22-04-2021
ZonMw roept kennis- en onderzoeksinstellingen op hun subsidieaanvraag in te dienen voor projecten waarin 3 beroepsgroepen, waaronder huisartsen, de multidisciplinaire samenwerking versterken en verbeteren. Daarnaast is er een subsidieoproep voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19.
15-04-2021
Op 22 september 2020 lanceerde het NHG als pilot www.GPinfo.nl. GPinfo.nl was een pilot waarin circa 35 medische en niet-medische onderwerpen werden aangeboden in het Engels. De resultaten van deze pilot geven aan dat GPinfo.nl zowel internationals als huisartsen ondersteunt. Bijna 80% van de internationals vonden de informatie betrouwbaar en relevant. Van de ondervraagde huisartsen gaf ruim 70% aan dat met GPinfo.nl het consult efficiënter verloopt en de interactie met internationals verbetert. Bijna alle ondervraagden (96%) willen GPinfo.nl in de toekomst blijven gebruiken.
15-04-2021
Op donderdag 15 april besteedt het tv-programma Zembla aandacht aan het afbouwen van antidepressiva. Mogelijk krijgt u vragen van uw patiënten na deze uitzending. Ter ondersteuning bij het afbouwen van SSRI's en SNRI's biedt het NHG u praktische handvatten.
14-04-2021
Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen. Het betreft de Medical Device Regulation (MDR) voor medische hulpmiddelen, zoals instrumenten, apparaten, implantaten en software bestemd voor medische doeleinden en de In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek, bijvoorbeeld bloed- en urinetesten. Vanaf 26 mei 2021 is de MDR van kracht en volgend jaar vanaf 26 mei 2022 gaat de IVDR in. Lees hier welke gevolgen deze regels hebben voor huisartsenpraktijken.
12-04-2021
Recent zijn 4 nieuwe huisartsenbrochures gepubliceerd over zeldzame ziekten. Het gaat om craniosynostose, ziekte van Huntington, autoinflammatoire aandoeningen en autosomaal dominante cerebellaire ataxie.
06-04-2021
De nieuwe behandelrichtlijn fasciitis plantaris geeft aanbevelingen voor de behandeling van en het omgaan met fasciitis plantaris. Er zijn verschillende manieren om met de klachten om te gaan: afwachten, of een behandeloptie overwegen. De aanbevelingen in de behandelrichtlijn konden niet geformuleerd worden op basis van bewijs met goede kwaliteit. Daarom heeft praktijkervaring met de behandelingen de doorslag in de adviezen gegeven. Samen met de patiënt kunt u tot besluitvorming komen. De NHG-Behandelrichtlijn Hielpijn, voetklachten uit 2003 komt te vervallen.
02-04-2021
Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag besloten dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 7 april. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie. Dit heeft gevolgen voor huisartsen die dit weekend en/of volgende week vaccineren.