NHG

22-04-2021
ZonMw roept kennis- en onderzoeksinstellingen op hun subsidieaanvraag in te dienen voor projecten waarin 3 beroepsgroepen, waaronder huisartsen, de multidisciplinaire samenwerking versterken en verbeteren. Daarnaast is er een subsidieoproep voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19.
15-04-2021
Op 22 september 2020 lanceerde het NHG als pilot www.GPinfo.nl. GPinfo.nl was een pilot waarin circa 35 medische en niet-medische onderwerpen werden aangeboden in het Engels. De resultaten van deze pilot geven aan dat GPinfo.nl zowel internationals als huisartsen ondersteunt. Bijna 80% van de internationals vonden de informatie betrouwbaar en relevant. Van de ondervraagde huisartsen gaf ruim 70% aan dat met GPinfo.nl het consult efficiënter verloopt en de interactie met internationals verbetert. Bijna alle ondervraagden (96%) willen GPinfo.nl in de toekomst blijven gebruiken.
15-04-2021
Op donderdag 15 april besteedt het tv-programma Zembla aandacht aan het afbouwen van antidepressiva. Mogelijk krijgt u vragen van uw patiënten na deze uitzending. Ter ondersteuning bij het afbouwen van SSRI's en SNRI's biedt het NHG u praktische handvatten.
14-04-2021
Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen. Het betreft de Medical Device Regulation (MDR) voor medische hulpmiddelen, zoals instrumenten, apparaten, implantaten en software bestemd voor medische doeleinden en de In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek, bijvoorbeeld bloed- en urinetesten. Vanaf 26 mei 2021 is de MDR van kracht en volgend jaar vanaf 26 mei 2022 gaat de IVDR in. Lees hier welke gevolgen deze regels hebben voor huisartsenpraktijken.
12-04-2021
Recent zijn 4 nieuwe huisartsenbrochures gepubliceerd over zeldzame ziekten. Het gaat om craniosynostose, ziekte van Huntington, autoinflammatoire aandoeningen en autosomaal dominante cerebellaire ataxie.
06-04-2021
De nieuwe behandelrichtlijn fasciitis plantaris geeft aanbevelingen voor de behandeling van en het omgaan met fasciitis plantaris. Er zijn verschillende manieren om met de klachten om te gaan: afwachten, of een behandeloptie overwegen. De aanbevelingen in de behandelrichtlijn konden niet geformuleerd worden op basis van bewijs met goede kwaliteit. Daarom heeft praktijkervaring met de behandelingen de doorslag in de adviezen gegeven. Samen met de patiënt kunt u tot besluitvorming komen. De NHG-Behandelrichtlijn Hielpijn, voetklachten uit 2003 komt te vervallen.
02-04-2021
Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag besloten dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 7 april. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie. Dit heeft gevolgen voor huisartsen die dit weekend en/of volgende week vaccineren.
01-04-2021
De NHG-Standaard COPD is volledig herzien en beoogt de ziektelast door COPD terug te dringen en de prognose te verbeteren. De standaard is vereenvoudigd, onder meer door de niveaus van ziektelast terug te brengen van 3 naar 2. Verder is er een stappenplan toegevoegd voor medicamenteuze behandeling.
26-03-2021
In de eerste helft van 2021 starten 7 projecten die zich richten op beantwoording van de kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. De uitkomsten van de projecten binnen deze subsidieronde van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw ondersteunen huisartsen bij hun werk in de dagelijkse praktijk.
26-03-2021
NHG heeft via een internetconsultatie samen met LHV en InEen gereageerd op de beleidsreactie van minister Van Ark op het NZa-rapport ‘Onderzoek Medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten’. In dit bericht leest u onze reactie en de aanbevelingen die we doen.