NHG

11-05-2021
Het tweede webinar in aanloop naar het NHG-Congres in Den Bosch vindt plaats op donderdag 10 juni 2021. Eind vorig jaar waren er ruim 1.600 aanmeldingen voor het onderwerp Telemonitoring, met recht een succesvolle kick-off van deze driedelige reeks congreswebinars. Tijdens een kort en interactief programma staan we ditmaal stil bij digitale praktijkvoering, waarbij we inzoomen op kansen voor de huisarts, de patiënt en de toekomst. De toegang is gratis voor NHG-leden.
10-05-2021
Marc Eyck begon in 2016 als directeur-bestuurder van de NHG Praktijk Accreditering (NPA). Op maandag 10 mei neemt hij op pensioengerechtigde leeftijd afscheid op de Domus Medica in Utrecht. Een afscheid met een feestelijk tintje. Als blijk van waardering voor zijn inzet en bijzondere diensten voor de huisartsenzorg en voor het Nederlands Huisartsen Genootschap ontving hij uit handen van bestuursvoorzitter Wendy Borneman de NHG-speld.
04-05-2021
De selectie van kankerpatiënten voor de COVID-vaccinatie blijkt lastig te zijn. Er zit een verschil tussen in aanmerking komen voor griepvaccinatie en ook daadwerkelijk uit de HIS-selectie komen. De HIS-selectie geeft zowel fout-positieven (bijvoorbeeld mensen met een milde astma, die geen indicatie voor griep- en COVID-vaccinatie hebben), als vals-negatieven (mensen die ten onrechte NIET uit de selectie komen, bijvoorbeeld doordat ze een zeldzaam ziektebeeld hebben).
03-05-2021
De FMS Leidraad vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte naar huis of naar een andere zorglocatie met monitoring biedt medische criteria voor vervroegd ontslag van stabiele, maar nog zuurstofbehoeftige COVID-19 patiënten die vanuit het ziekenhuis naar huis of naar een andere locatie met een zorgmogelijkheid buiten het ziekenhuis gaan met monitoring.
03-05-2021
De nieuwe standaard geeft de cardioloog een grotere rol bij de diagnostiek en de instelling op medicatie. Ook is de indeling van hartfalen in overeenstemming gebracht met de internationaal gehanteerde terminologie. Dit betekent dat de oude onderverdeling in systolisch en diastolisch hartfalen is vervangen door een indeling gebaseerd op de echografisch geschatte linkerventrikel ejectiefractie (LVEF).
30-04-2021
Acht huisartsenorganisaties, waaronder het NHG, vragen in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink aandacht voor de maatregelen die nodig zijn om de huisartsenzorg in de huidige efficiënte en betaalbare vorm te kunnen behouden. Omdat de zorg voor de patiënt in de wijk zo ontzettend belangrijk is. Corona laat dat eens te meer zien.
23-04-2021
Op 7 april 2021 heeft de European Medicines Agency's (EMA) geconcludeerd dat er een causaal verband is tussen het COVID-19-vaccin AstraZeneca (Vaxzevria) en de ontwikkeling van de zeldzame bijwerking Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT). Dit syndroom betreft een zeldzame combinatie van ernstige trombose en trombocytopenie. Op 20 april maakte de EMA bekend dat eenzelfde bijwerking is geconstateerd bij het COVID-19-vaccin van Janssen. Het NHG geeft informatie over VIPIT en hoe u kunt handelen.
23-04-2021
Woensdagavond 28 april om 20.00 uur organiseren de LHV, het NHG en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl een COVID-webinar. Thema’s die we bespreken zijn trombose na vaccinactie, een update van het vaccinatiebeleid, en begeleiding bij langdurige klachten na -COVID-19.
22-04-2021
De LHV heeft samen met het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt over de vaccinatie van mensen tussen 18 en 60 jaar die de griepprik krijgen (griepprikpopulatie). De conclusie is dat deze groep het snelst gevaccineerd kan worden door de GGD’en, in combinatie met de huisarts die de patiënten selecteert en uitnodigt. Dit gaat om ongeveer 1 miljoen mensen.
22-04-2021
De GGD stuurt positieve COVID-testuitslagen door naar de huisarts. Deze uitwisseling is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, waaronder het NHG en de LHV. Er is gekozen voor het MedLab-bericht. Voor het rapporteren van de testuitslag voor bepalingen uit de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen. Daardoor wordt de informatie over positieve testuitslagen die afkomstig zijn van de GGD, op dezelfde wijze aangeleverd als uitslagen van een laboratorium.