NHG

01-07-2021
Het aantal SARS-CoV-2 infecties neemt af en de prevalentie daalt. Momenteel bevindt Nederland zich in risiconiveau ‘zorgelijk’. Bij dit risiconiveau horen bepaalde infectiepreventieve adviezen voor huisartsenpraktijken en -posten, voor patiënten en zorgverleners. Deze adviezen sluiten aan bij de adviezen van RIVM en FMS.
01-07-2021
Vandaag heeft de World Future Council de prijswinnaars bekend gemaakt voor de Future Policy Award. De Nederlandse aanpak Medicijnresten uit Water was als één 1 van de 12 finalisten overgebleven. De prijs is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid voor een duurzame toekomst.
01-07-2021
LINKH, het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg, is per 1 juli 2021 gestopt. De werkzaamheden van LINKH zijn overgedragen aan het NHG en aan het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. Het NHG zorgt voor inhoudelijke ondersteuning en kwaliteitsborging via het bij- en nascholingssysteem van de EKC-toetsgroepen en de Perifeer Accreditatie Medewerkers (PAM).
01-07-2021
LINKH, het Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg, is per 1 juli 2021 gestopt. De werkzaamheden van LINKH zijn overgedragen aan het NHG en aan het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. Het NHG zorgt voor inhoudelijke ondersteuning en kwaliteitsborging via het bij- en nascholingssysteem van de EKC-toetsgroepen en de Perifeer Accreditatie Medewerkers (PAM).
29-06-2021
In de NHG-Standaard Anticonceptie is een kleine aanpassing doorgevoerd.De vervangingstermijn van de hormoonspiraal met 52 mg levonorgestrel (Mirena®) is, in plaats van 5 jaar, voortaan 6 jaar.
28-06-2021
De richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie is herzien. Deze richtlijn bevat aanbevelingen voor (de terugkeer naar) werk bij volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Aanbevelingen die relevant zijn voor de huisarts worden bij herziening in de NHG-Standaarden Beroerte en Hoofdtrauma opgenomen.
23-06-2021
De NHG-richtlijnenwebsite is op basis van gebruikersfeedback verbeterd! De belangrijkste wijziging is dat u nu ook binnen de richtlijn gericht kunt zoeken. Daarnaast is ook een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd, zoals het maken van een actuele PDF en de mogelijkheid om alle NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen te downloaden. Zo heeft u ook offline toegang tot de informatie, waar en wanneer u het nodig heeft.
18-06-2021
De voorbereidingen voor de achtste editie van de landelijke Stoptober-campagne zijn begonnen. Samen 28 dagen niet roken in oktober. Als zorgprofessional kunt u het verschil maken. Doe mee met het gratis webinar over Stoptober 2021 en bestel de toolkit.
17-06-2021
Het is erg warm en dat blijft de komende dagen zo. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Het verschil in temperatuur tussen verstedelijkt gebied en platteland kan oplopen tot 8 graden. Hoge gebouwen houden in de stad de wind tegen waardoor het niet snel afkoelt in de nacht. In het NHG-Dossier Farmacotherapie is een document ‘Hitteplan’ opgenomen. In dit document zijn de adviezen voor de behandeling van patiënten met dehydratie en de aanpassing van medicatie bij hitte uit de verschillende NHG-richtlijnen gebundeld.
15-06-2021
Op donderdag 24 juni 2021 organiseert het NHG zijn reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en geconsolideerde jaarrekening over 2020. De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Verenigingsraad kijken terug op afgelopen jaar. Ook is er tijd voor een korte vooruitblik. Aan de ALV wordt gevraagd om decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar.