NHG

25-07-2022
Zorginstituut Nederland (ZINL) adviseert om de combinatie naltrexon + bupropion voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht of obesitas te vergoeden uit het basispakket. Zoals eerder bericht worden de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende Zorgstandaard herzien. Daarbij wordt ook de plaatsbepaling van de combinatie naltrexon + bupropion bij de behandeling van ernstig overgewicht obesitas in de huisartsenpraktijk meegenomen. Lees meer over de vergoeding en over het voorschrijven van dit geneesmiddel.
22-07-2022
In dit nieuwsbericht vindt u nieuwe informatie over de diagnostiek naar monkeypox, aanvullende diagnostiek naar soa in deze groep en behandeladviezen voor monkeypox-patiënten. Deze (behandel)adviezen berusten op consensus en zijn opgesteld op basis van praktijkervaringen gedurende de huidige uitbraak en sluiten aan op bestaande NHG-standaarden en op de eerdere berichten over monkeypox (update 11 juli). Afhankelijk van actuele ontwikkelingen worden deze adviezen, indien nodig, aangepast
21-07-2022
De herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) treedt per januari 2023 in werking. Ondanks de nodige bezwaren die zijn ingediend door huisartsen, specialisten en apothekers. De lasten én kosten van deze herberekening komen namelijk bij zorgverleners en patiënten te liggen.
21-07-2022
Nog nooit is Thuisarts.nl in een halfjaar zo vaak bezocht. In de eerste helft van 2022 steeg het totaal aan keren dat Thuisarts.nl werd geraadpleegd met 7,3 miljoen naar bijna 40 miljoen keer. Per maand werd Thuisarts.nl gemiddeld 6,6 miljoen keer geraadpleegd. Dit is een stijging van ruim 23% ten opzichte van de eerste helft van 2021. Het hoogst aantal bezoeken per maand ooit was de maand maart in 2020 (COVID-19): 7,4 miljoen. We zien nu dat in de maanden januari en maart de maandelijks bezoeken aan Thuisarts.nl ook boven de 7 miljoen komen.
18-07-2022
Afgelopen jaar is het NHG overgestapt op een nieuwe NHG-Leeromgeving met meer functionaliteiten en mogelijkheden voor u als gebruiker. U heeft nog tot 1 september 2022 de tijd om e-learnings die u heeft aangeschaft voor 1 september 2021 af te ronden in de oude NHG-Leeromgeving.
18-07-2022
Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Deze mensen moeten extra alert zijn op dehydratie en oververhitting. Naast leeftijd en comorbiditeit kunnen ook geneesmiddelen extra risico geven bij dehydratie en oververhitting. Gebruik het document Hitte voor aanvullende informatie en adviezen hierover. Ook de Thuisarts.nl adviezen over medicatiegebruik bij (dreigende) dehydratie zijn in verschillende teksten aangescherpt.
14-07-2022
Wat Zorginstituut Nederland (ZINL) betreft, wordt het geneesmiddel liraglutide voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht vergoed uit het basispakket. Momenteel worden de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende Zorgstandaard herzien. Het NHG is daarbij betrokken. Daarbij wordt ook de plaatsbepaling van liraglutide bij de behandeling van obesitas in de huisartsenpraktijk meegenomen. Lees meer over de vergoeding en over het voorschrijven van dit geneesmiddel.
14-07-2022
Gezien de huidige prevalentie van COVID-19 in Nederland, blijven infectiepreventieve maatregelen in de huisartsenpraktijk onverminderd van belang. Hoewel de ernst van ziekte bij de meeste mensen meevalt, neemt de druk op de zorg toe, o.a. door uitval van zorgmedewerkers. Om dit zoveel mogelijk te beperken benadrukken we in dit nieuwsbericht opnieuw de belangrijkste adviezen omtrent infectiepreventie.
13-07-2022
Van 7 juli tot en met 12 juli vond de Hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, plaats. Ook uit Nederland zijn weer veel moslims naar Mekka afgereisd. Als patiënten, die recent zijn teruggekeerd uit het Midden-Oosten, zich presenteren met een ernstige (luchtweg)infectie is het goed om, naast COVID-19, bedacht te zijn op een eventuele MERS-corona infectie. 
11-07-2022
Monkeypox (MPX of ‘apenpokken’) is een zoönotische virale infectie die normaal gesproken vooral wordt gezien in Afrika. Momenteel is er echter sprake van een uitbraak in Europa, waarbij er in Nederland inmiddels iets meer dan 400 gevallen zijn. In het merendeel van patiënten met monkeypox gaat het om mannen die seks hebben met mannen (MSM), waarbij de huiduitslag veelal begint in het anogenitale gebied en gepaard kan gaan met pijnlijke inguinale lymfadenopathie en/of koorts. Het NHG heeft regelmatig contact met het RIVM om de informatie over dit onderwerp zo actueel mogelijk te houden.