NHG

21-02-2023
Belangrijke aandachtspunten Nieuwe en praktische overzichtstabel met niet-medicamenteuze interventies, gegroepeerd naar intensiteit Verdere inperking van de plaats van medicatie Aanbevelingen...
15-02-2023
U vindt de NHG-Standaard Anticonceptie op de NHG-richtlijnenwebsite.  Risico op expulsie spiraal bij gebruik menstruatiecups Er zijn sterke aanwijzingen voor een...
08-02-2023
Het NedHIS-congres biedt de hele dag workshops die te maken hebben met de workflow in de huisartsenpraktijk. Een inspirerende dag met veel informatie, onderwerpen die stof tot nadenken geven, tips en trucs van de verschillende HISsen en de laatste ontwikkelingen op de informatiemarkt.
08-02-2023
Bij patiënten met coeliakie vindt medicatiebewaking plaats als er in het HIS een contra-indicatie coeliakie is vastgelegd. Vanaf 1 februari 2024 komt de contra-indicatie te vervallen. Medicatiebewaking vindt dan plaats als er een overgevoeligheid voor gluten-tarwezetmeel is vastgelegd in het HIS (deze aanpassing is niet van toepassing op Medicom-gebruikers).
07-02-2023
De NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen is gedeeltelijk herzien op het onderdeel hepatitis B. Alle patiënten met chronische hepatitis B worden verwezen naar een hepatitisbehandelcentrum. Daarnaast is terminologie bij chronische hepatitis B is vereenvoudigd.
06-02-2023
De gebruiksduur van de hormoonspiraal met levonorgestrel 52 mg (Mirena®) is voor de indicaties anticonceptie en overvloedig menstrueel bloedverlies verlengd van 6 naar 8 jaar. Dit is aangepast in de productinformatie en de patiëntenbijsluiter van Mirena®. Aanpassing in de NHG-Standaard Anticonceptie volgt.
01-02-2023
De NHG-Standaard SOLK kan worden geraadpleegd als bij klachten geen duidelijke, lichamelijke oorzaak is aan te wijzen. Zoals alle NHG-Standaarden...
31-01-2023
Op de homepage kunt u inloggen zoals u gewend bent. U heeft dan ook direct toegang tot HAweb, de webwinkel...
26-01-2023
Eind 2022 is er overeenstemming bereikt over werkafspraken over voor verantwoord wisselen van inhalatiemedicatie. Hierbij waren het NHG, de LHV, NVALT, KNMP, Longfonds en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betrokken. Helaas is de publicatie van de werkafspraken vertraagd, omdat ZN er nog niet unaniem mee kan instemmen.
26-01-2023
Belangrijkste punten B2 meldingsplicht is uitgebreid naar alle vormen van invasieve GAS infecties. Bij alle huishoudcontacten van een iGAS patient...