NHG

18-09-2020
Op maandag 28 september 2020 organiseert het NHG een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV).
10-09-2020
NRC en Zembla claimen dat patiënten de afgelopen twee jaar onvolledig geïnformeerd zijn door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in valsartan, ranitidine en nu metformine. Het NHG is verontrust over de onduidelijkheid die er steeds opnieuw is over de veiligheid van medicatie. Dit geeft onzekerheid voor zowel huisartsen als patiënten en draagt niet bij aan het veilige gebruik van medicatie door patiënten.
10-09-2020
Thuisarts.nl is wederom een van de 12 genomineerden voor de verkiezing ‘Website van het Jaar’, in de categorie gezondheid. In 2016 en 2018 werd Thuisarts.nl al uitgeroepen tot populairste website, een geweldige waardering van de bezoekers. Natuurlijk hopen we ook dit jaar als beste te eindigen. Brengt u ook uw stem uit?
10-09-2020
Een slim kwaliteitssysteem helpt zowel de huisarts als de patiënt verder. De zorg wordt er beter van én het levert tijdswinst en meer werkplezier op. Maar hoe pakt u dat aan? In een korte animatie ziet u hoe u in 5 stappen een slim kwaliteitssysteem binnen de huisartsenpraktijk opzet. Het NHG biedt ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem, onder andere door een breed productaanbod. Wat zijn uw ervaringen en behoeften?
04-09-2020
De informatie over het reinigen en desinfecteren van een voorzetkamer is verduidelijkt en uitgebreid in het NHG-dossier coronavirus.
02-09-2020
Hoe past u dit najaar de COVID-19 richtlijnen toe bij de organisatie van uw vaccinatiespreekuren tegen griep en pneumokokken? Eerder stelden wij het addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19’ beschikbaar. Dit addendum is nu aangevuld met een veiligheidsplan, een praktijkvoorbeeld voor de inrichting van het spreekuur en adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen.
31-08-2020
De NHG-Behandelrichtlijn Aften is beschikbaar en vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Aften. De behandelrichtlijn geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij aften (stomatitis aphtosa).
31-08-2020
Het NHG-Congres 2020 is wegens de coronamaatregelen verplaatst naar vrijdag 5 november 2021. Het congres met als thema digitaal en innovatie blijft behouden en wordt het komende jaar verder aangescherpt. In de tussentijd verschijnt er in de vorm van online events een digitaal alternatief. De eerste online sessie vindt plaats op donderdagavond 10 december 2020.
28-08-2020
Er zijn veel vragen over de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze therapie voor COVID-19. Hierbij gaat het onder andere om hydroxychloroquine (HCQ), eventueel als combinatietherapie met andere middelen, zoals azitromycine (AZT) en zink. Vanuit het NHG is een literatuuronderzoek verricht naar het effect van deze middelen als behandeling bij patiënten in de eerste lijn met (een vermoeden van) COVID-19. Het advies van het NHG is om HCQ-(combinatie)therapie niet te gebruiken bij de behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten met COVID-19.
20-08-2020
Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts kan lastig zijn door bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van ‘Patiëntoverleg’ in Zorgdomein. Na een pilot in de regio’s Nijmegen en Rotterdam kan dit nu landelijk worden toegepast.
  • Vorige