NHG

08-08-2022
Om de informatiestroom over de monkeypox overzichtelijk te houden, is alle informatie gebundeld in het nieuwe NHG-dossier Monkeypox. In overleg met het RIVM wordt het dossier waar nodig geüpdatet, zodat u de laatste ontwikkelingen en adviezen over dit onderwerp hier leest.
04-08-2022
De eerste groep die in aanmerking komt voor MPX-vaccinatie zijn mensen die hiv-PrEP gebruiken. Wanneer het vaccineren loopt is het ook mogelijk om mensen die hiv-PrEP gebruiken via de huisarts en mensen die leven met hiv én die een hoog risico op een soa hebben uit te nodigen voor vaccinatie. Als laatste worden ook mensen uitgenodigd die bij de Centra voor Seksuele Gezondheid bekend zijn met een verhoogd risico op soa.
27-07-2022
In de herziene standaard is het verwijsbeleid in de acute fase aangepast. Bij een klein deel van de patiënten kan intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling ook na de termijn van 4,5 respectievelijk 6 uur namelijk nog effect hebben. Daarnaast krijgen de differentiaaldiagnose bij aanwijzingen voor een beroerte in het vertebrobasilaire stroomgebied en neuropsychologische functiestoornissen na een TIA meer aandacht. Tot slot zijn er kleine aanpassingen gedaan in de medicamenteuze secundaire preventie.
25-07-2022
Zorginstituut Nederland (ZINL) adviseert om de combinatie naltrexon + bupropion voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht of obesitas te vergoeden uit het basispakket. Zoals eerder bericht worden de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende Zorgstandaard herzien. Daarbij wordt ook de plaatsbepaling van de combinatie naltrexon + bupropion bij de behandeling van ernstig overgewicht obesitas in de huisartsenpraktijk meegenomen. Lees meer over de vergoeding en over het voorschrijven van dit geneesmiddel.
22-07-2022
In dit nieuwsbericht vindt u nieuwe informatie over de diagnostiek naar monkeypox, aanvullende diagnostiek naar soa in deze groep en behandeladviezen voor monkeypox-patiënten. Deze (behandel)adviezen berusten op consensus en zijn opgesteld op basis van praktijkervaringen gedurende de huidige uitbraak en sluiten aan op bestaande NHG-standaarden en op de eerdere berichten over monkeypox (update 11 juli). Afhankelijk van actuele ontwikkelingen worden deze adviezen, indien nodig, aangepast
21-07-2022
De herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) treedt per januari 2023 in werking. Ondanks de nodige bezwaren die zijn ingediend door huisartsen, specialisten en apothekers. De lasten én kosten van deze herberekening komen namelijk bij zorgverleners en patiënten te liggen.
21-07-2022
Nog nooit is Thuisarts.nl in een halfjaar zo vaak bezocht. In de eerste helft van 2022 steeg het totaal aan keren dat Thuisarts.nl werd geraadpleegd met 7,3 miljoen naar bijna 40 miljoen keer. Per maand werd Thuisarts.nl gemiddeld 6,6 miljoen keer geraadpleegd. Dit is een stijging van ruim 23% ten opzichte van de eerste helft van 2021. Het hoogst aantal bezoeken per maand ooit was de maand maart in 2020 (COVID-19): 7,4 miljoen. We zien nu dat in de maanden januari en maart de maandelijks bezoeken aan Thuisarts.nl ook boven de 7 miljoen komen.
18-07-2022
Afgelopen jaar is het NHG overgestapt op een nieuwe NHG-Leeromgeving met meer functionaliteiten en mogelijkheden voor u als gebruiker. U heeft nog tot 1 september 2022 de tijd om e-learnings die u heeft aangeschaft voor 1 september 2021 af te ronden in de oude NHG-Leeromgeving.
18-07-2022
Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Deze mensen moeten extra alert zijn op dehydratie en oververhitting. Naast leeftijd en comorbiditeit kunnen ook geneesmiddelen extra risico geven bij dehydratie en oververhitting. Gebruik het document Hitte voor aanvullende informatie en adviezen hierover. Ook de Thuisarts.nl adviezen over medicatiegebruik bij (dreigende) dehydratie zijn in verschillende teksten aangescherpt.
14-07-2022
Wat Zorginstituut Nederland (ZINL) betreft, wordt het geneesmiddel liraglutide voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht vergoed uit het basispakket. Momenteel worden de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende Zorgstandaard herzien. Het NHG is daarbij betrokken. Daarbij wordt ook de plaatsbepaling van liraglutide bij de behandeling van obesitas in de huisartsenpraktijk meegenomen. Lees meer over de vergoeding en over het voorschrijven van dit geneesmiddel.
  • Vorige