NHG

25-11-2020
In Nederland zijn in tabletten met metformine te hoge concentraties nitrosamines aangetroffen. Drie registratiehouders hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten om een aantal partijen metformine tot op patiëntniveau terug te roepen. Alle overige partijen van deze merken en andere merken metformine voldoen wel aan de norm. Er is geen acuut risico voor patiënten die de verontreinigde metformine hebben gebruikt en er is een vervangend medicijn beschikbaar. Het advies aan huisartsen en patiënten is om door te gaan met metformine.
20-11-2020
Artsen- en apothekersorganisaties hebben minister Van Ark dringend verzocht de modernisering van het Geneesmiddelensysteem (GVS) stop te zetten. In plaats van moderniseren van het GVS willen NHG, LHV, FMS, KNMP, NVZA, NApCo en ASKA inzetten op het realiseren van besparingen door afspraken te maken over richtlijngericht voorschrijven. Voor deze oplossing is zowel bij zorgverleners als bij patiënten meer draagvlak.
19-11-2020
Op donderdag 3 december organiseert het NHG een Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden zijn van harte uitgenodigd om deze avond (online) aanwezig te zijn en mee te praten over de verschillende onderwerpen die op de agenda staan. De avond start om 19:00 uur.
19-11-2020
Het NHG-Congres is al jaren een begrip onder huisartsen. Dit jaar heeft u de mogelijkheid om, naast het bezoeken van het fysieke evenement op 5 november 2021, ook drie webinars te bekijken. De online kick-off vindt plaats op donderdag 10 december 2020 en de toegang is gratis voor NHG-leden. Rode draad in alle evenementen is de inzet van digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk. We belichten zowel de goede als de lastige punten van digitale zorg.
12-11-2020
Er is een nieuw domein in NHGDoc beschikbaar: Stoppen met roken. Dit domein is onderdeel van de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord om roken te ontmoedigen. Vooral mensen bij wie stoppen met roken van groot belang is, is motivatie en begeleiding van een hulpverlener gewenst. Om de huisarts hierbij te ondersteunen is een speciale Stoppen met roken module in NHGDoc opgenomen.
03-11-2020
De NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease (PID) is herzien. In de herziene standaard wordt aangeraden een CRP te bepalen in plaats van een BSE. Het advies om een eventueel aanwezige spiraal altijd direct te verwijderen is vervallen.
02-11-2020
Bij gebruik van alle fluorochinolonen (ciprofloxacine, levofloxacine, ofloxacine, norfloxacine, moxifloxacine en delafloxacine) bestaat een tweevoudig verhoogd risico op lekkende hartkleppen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze ernstige bijwerking eerst andere behandelopties te overwegen. Zijn die er niet? Maak dan in overleg met de patiënt een zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico’s van gebruik van deze middelen.
02-11-2020
Het belang van melden van bijwerkingen door zowel patiënten als zorgverleners staat centraal in de internationale bijwerkingenweek. Door het melden van bijwerkingen ontstaat een completer beeld van de veiligheid van geneesmiddelen. De jaarlijkse campagne van het CBG en Bijwerkingencentrum Lareb loopt van 2 tot en met 6 november 2020.
29-10-2020
Woensdag 4 november organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl opnieuw een webinar. Hiermee krijgt de eerder gestarte reeks een vervolg. Thema’s die aan de orde komen zijn het langdurige herstel van COVID-19, de kwetsbaarheid van ouderen tijdens de tweede golf en de nieuwe red flags in het klinisch beeld. Tevens worden de laatste ontwikkelingen rondom het testbeleid en de sneltesten besproken.
29-10-2020
Op Thuisarts.nl is de keuzetabel ‘Behandelingen bij artrose in de knie’ gepubliceerd. De tabel is geschikt zowel voor huisartsen als patiënten en geeft een overzicht van mogelijke behandelingen. Een handig hulpmiddel om te praten over de gewenste behandeling(en) bij artrose in de knie.
  • Vorige