NHG

13-01-2022
1 op de 4 Nederlanders heeft last van maagklachten. Een groot deel van hen bezoekt de huisarts voor deze klachten. Veel van deze patiënten slikken onnodig maagzuurremmers of krijgen een onaangenaam kijkonderzoek van de maag. Onnodig omdat de klachten bij veel patiënten veroorzaakt worden door hun leefstijl, zoals roken, te veel alcohol drinken of overgewicht. Verandering van deze leefstijl is belangrijk bij het verminderen van de klachten. Om patiënten daarbij te helpen lanceert het NHG vandaag in samenwerking met het programma Doen of laten? een interactieve keuzehulp op Thuisarts.nl. Deze keuzehulp geeft patiënten met maagklachten inzicht in het waarom van de klacht en vertelt hen wat ze er zelf aan kunnen doen.
12-01-2022
Digitale zorg heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen mede door de coronapandemie. Zorg op afstand lijkt vooral voor diabeteszorg aantrekkelijk, omdat diabetespatiënten veel digitaal meten en hun zorg voor een groot deel planbaar is. Voor de meeste digitale toepassingen is echter nog onvoldoende bewijs van effectiviteit als het gaat om kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en tijd- en kostenbesparing. Daardoor zijn er nog nauwelijks aanbevelingen opgenomen in de bestaande richtlijnen en (zorg)standaarden. De behoefte hieraan neemt toe en daarom start het NHG binnenkort met het DiDia-project, ‘Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen’.
07-01-2022
Rijksoverheid.nl beschrijft wat patiënten die morfine, dexamfetamine of medicinale cannabis op recept gebruiken volgens de wet wél en níet mogen bij verkeersdeelname. Dat wijkt namelijk af van het KNMP-advies voor deze middelen met betrekking tot de rijvaardigheid. De rijksoverheid licht toe hoe de politie en het OM hier in de praktijk mee omgaan. Huisartsen kunnen hier hun patiënten over informeren.
06-01-2022
In de NHG-Standaard Borstkanker is een tekstuele wijziging doorgevoerd, om de intentie van een bestaande aanbeveling te verhelderen (niet te veranderen).
04-01-2022
Onderzoekers van het MUMC+ en het Radboud UMC Nijmegen hebben in samenwerking met het NHG een keuzehulp ontwikkeld die mensen met geheugenklachten, hun naasten en de huisarts kan ondersteunen bij de beslissing om wel of niet te starten met een diagnostiektraject naar dementie. De huisarts speelt een belangrijke rol bij deze beslissing. De nieuwe keuzehulp is te vinden op Thuisarts.nl
03-01-2022
Vanwege een verhoogd risico op cyberaanvallen is het advies om zo snel mogelijk de ICT-systemen in uw huisartsenpraktijk te laten controleren. ICT-experts slaan alarm nadat zij in veelgebruikte software een kwetsbaarheid hebben gevonden. Het blijkt dat met weinig moeite kwaadwillenden ook in huisartsenpraktijken schade kunnen aanrichten aan bijvoorbeeld uw HIS.
29-12-2021
Vandaag bestaat het NHG precies 65 jaar. Al 65 jaar brengen we wetenschap naar de praktijk en mede hierdoor heeft de huisartsenzorg zich ontwikkeld tot een onmisbare spil in de Nederlandse gezondheidszorg.
20-12-2021
Op dinsdag 14 december 2021 vond de (online) Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Wendy Borneman en Eric Scheppink, Raad van Bestuur NHG, informeerden de mooie groep aanwezige leden over de verkenning van de samenwerking tussen NHG, LHV, InEen en VPH en over de plannen voor het jubileumjaar 2022, als het NHG 65 jaar bestaat. Ook werden het jaarplan en de begroting voor 2022 besproken en werd er stilgestaan bij verschillende wisselingen en benoemingen binnen de diverse NHG-commissies en raden.
20-12-2021
Op 20 december heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in het kort geding van ANBB tegen het NHG. De ANBB wilde met dit kort geding via de rechter afdwingen dat ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG zou worden opgenomen. Het NHG heeft de rechtbank gevraagd om het kort geding af te wijzen. De rechtbank heeft het verweer van het NHG gevolgd en het verzoek van ANBB niet-ontvankelijk verklaard en de vordering van de overige eisers afgewezen.
17-12-2021
Per 1 januari 2022 wordt het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS) geïmplementeerd. Het LKS beschrijft kwaliteitsnormen waaraan GGZ aanbieders in de curatieve GGZ moeten voldoen.
  • Vorige