NHG

01-03-2021
De NHG-Standaard Maagklachten is herzien. Nieuw is dat de informatie over maagbescherming uit de oude standaard nu is weergegeven in een aparte richtlijn: de NHG-Behandelrichtlijn Preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelgebruik.
24-02-2021
De NHG-Standaard Hand- en polsklachten is geactualiseerd. Er is gehoor gegeven aan het verzoek van veel huisartsen om de diagnostiek meer klachtgestuurd te maken. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor aspecifieke klachten en (post)traumatische aandoeningen, waarbij het tijdig onderkennen en behandelen duidelijke consequenties heeft voor het beloop.
23-02-2021
Op 5 en 11 februari organiseerden het NHG en Maastricht University een succesvolle online NHG-Wetenschapsdag. Met ruim 60 presentaties over huisartsgeneeskundig onderzoek was er voor de bezoekers volop nieuwe kennis en praktische toepassingen op te halen.
22-02-2021
Op maandag 8 februari 2021 ontving het NHG een brief van Open Legal Advocaten namens de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB). Daarin wordt het NHG gesommeerd om "de behandelprotocollen voor het gebruik van ivermectine binnen tien dagen aan te passen". Het NHG zal niet ingaan op deze sommatie en heeft dit vandaag ook via haar advocaten laten weten aan de ANBB.
15-02-2021
Op woensdag 17 februari om 20.00 uur organiseren het NHG, de LHV en MedischeScholing.nl een nieuw COVID-19-webinar. Thema’s die aan de orde komen zijn de vaccinatiestrategie voor de eerste lijn, de rol van de huisarts in het vaccinatiebeleid en de nieuwe NHG-Praktijkhandleiding voor COVID-19-vaccinatie. Ook bespreken we de nieuwe mutanten van het coronavirus en de werking van het AstraZeneca-vaccin.
11-02-2021
Na de aankondiging eerder deze week dat huisartsenpraktijken in Zeeland als eerste het covid-19-vaccin van AstraZeneca zullen ontvangen, hebben we nu gehoord dat ook de provincies Limburg en Brabant onverwacht snel al vaccins kunnen gaan bestellen. Daarnaast is de doelgroep die de huisartsen met deze eerste leveringen gaan vaccineren nader gespecificeerd.
10-02-2021
Welke kwetsbare ouderen in mijn praktijk worden mogelijk overbehandeld door een te strakke instelling van de bloeddruk? Hoe verhoudt het aantal incidenten met medicatiegebruik in mijn regio zich tot het landelijk gemiddelde? Twee voorbeelden van vragen waarbij u als huisarts of regio-organisatie spiegelinformatie nodig heeft. Maar waar vindt u die spiegelinformatie? Het NHG en InEen zetten de verschillende bronnen voor spiegelinformatie in een handig overzicht.
09-02-2021
Huisartsen starten in februari gefaseerd met het vaccineren van hun patiënten met het AstraZeneca-vaccin. Het afgelopen weekend hebben LHV, NHG, RIVM en VWS de plannen voor de inzet van het AstraZeneca-vaccin vanuit de huisartsenpraktijken verder uitgewerkt. De aanvankelijk beperkte voorraad is hierin leidend. Daarom komt er een gefaseerde uitrol, startend met de regio Zeeland. Bestellingen van de vaccins verlopen via het portaal van de SNPG. De praktijken die als eerste beleverd kunnen worden, kunnen als eerste de vaccins bestellen. U wordt uitgenodigd door het SNPG als u aan de beurt bent om te bestellen.
05-02-2021
Het ministerie van VWS heeft vandaag vastgesteld dat huisartsenpraktijken vanaf in februari vaccins van AstraZeneca geleverd gaan krijgen. Deze eerste leveringen zijn onder andere bedoeld om patiënten onder de 65 jaar te vaccineren. Vanwege de geleidelijke binnenkomst van het vaccin, wordt er de komende weken gefaseerd uitgeleverd door het RIVM.
05-02-2021
Investeren in de huisartsenzorg ondersteunt de doelen van de overheid om zorg te bieden aan ‘heel de mens’, de zorg betaalbaar te houden en patiënten tijdig op de juiste plek te krijgen. Dat staat in de reactie van NHG en LHV op de VWS Discussienota Zorg voor de Toekomst. Volgens de huisartsenorganisaties is het takenpakket van de huisarts te veel uitgebreid. Meer tijd per patiënt is nodig om het vak goed te kunnen blijven uitoefenen en de kernwaarden van de huisartsenzorg moeten het uitgangspunt blijven.
  • Vorige