NHG

04-12-2023
Maret Zonneveld (huisarts & wetenschappelijk medewerker NHG) vertelt u in dit interview meer over het belang van dit standpunt. Meer...
01-12-2023
Er bereiken ons veel vragen over het onderwerp infectiepreventie. De richtlijn infectiepreventie is momenteel in herziening. Gedurende deze herziening geldt de huidige richtlijn.
23-11-2023
Op 20 november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden, ter vervanging van de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal punten aangepast.
15-11-2023
De NHG-Standaard Diepveneuze trombose en longembolie zijn herzien. Bekijk alle wijzigingen en bijbehorende NHG-producten.
06-11-2023
Op vrijdag 15 maart 2024 vindt de 62e editie van het NHG-Congres plaats in Den Bosch. We werken op dit moment hard aan een inspirerend programma. Lees hier alle laatste ontwikkelingen!
06-11-2023
De overzichtstabellen van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD zijn herzien. Bekijk de wijzigingen en tabellen in dit nieuwsbericht.
02-11-2023
De rotavirusvaccinatie wordt vanaf 2024 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. In samenwerking met het NHG heeft het RIVM een informatiesheet voor huisartsen opgesteld.
01-11-2023
Het NHG en de Federatie hebben hun samenwerkingsafspraken vastgelegd in een kader. Deze benoemt vijf hoofdlijnen waarop samenwerking van belang is, zoals richtlijnontwikkeling.
01-11-2023
De NHG-Standaard Atriumfibrilleren is volledig herzien. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste wijzigingen.
01-11-2023
De NHG-Standaard Atriumfibrilleren is volledig herzien. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste wijzigingen.
  • Vorige