NHG

30-06-2020
Op 1 juli heeft de patiënt recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt. Ook u als huisarts bent verplicht om (kosteloos) elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven aan patiënten die daar om vragen. De inzage in het eigen dossier is niet nieuw, het nieuwe is dat dit nu ook elektronisch mogelijk moet zijn. Hoe geeft u elektronische inzage, en hoe verhoudt dit zich met het programma OPEN?
30-06-2020
Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is van half maart tot eind juni tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vanaf 1 juli start het bevolkingsonderzoek weer op.
26-06-2020
De COVID-19-pandemie stelt nieuwe eisen aan de organisatie van het spreekuur voor vaccinatie tegen griep en pneumokokken. Om in het najaar de vaccinatiespreekuren volgens COVID-19 richtlijnen zo veilig mogelijk (voor patiënt en zorgverlener) en efficiënt mogelijk (gezien omstandigheden) te organiseren, heeft het NHG praktische adviezen en tips op een rij gezet.
25-06-2020
Het is erg warm en dat blijft de komende dagen zo. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Daarom heeft het RIVM het hitteplan geactiveerd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. In het NHG-Dossier Farmacotherapie is een document ‘Hitteplan’ opgenomen. In dit document zijn de adviezen voor de behandeling van patiënten met dehydratie en de aanpassing van medicatie bij hitte uit de verschillende NHG-richtlijnen gebundeld.
24-06-2020
Op 4 juni 2020 is dr. George H.M.I. Beusmans (1944) overleden, huisarts en oud-bestuurslid van het NHG.
19-06-2020
De afgelopen periode hebben NHG, LHV en MedischeScholing.nl een serie gratis webinars aangeboden over COVID-19. Om op die manier (huis)artsen en andere zorgverleners snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten rondom het coronavirus. De webinars bleken te voorzien in een behoefte: tijdens de zeven sessies waren er gemiddeld ruim 18.000 deelnemers per webinar.
16-06-2020
De Verenigingsraad is het adviesorgaan van het NHG. Wilt u dicht bij het vuur zitten en horen wat er speelt? Wilt u invloed uitoefenen op het NHG-beleid en daarmee indirect ook op het landelijk beleid en de huisartsenzorg? Dan is dit uw kans! We zoeken meerdere enthousiaste praktiserende huisartsen die op persoonlijke titel hun bijdrage willen leveren aan de koers van het NHG.
16-06-2020
Op maandag 29 juni 2020 organiseert het NHG zijn reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en geconsolideerde jaarrekening over 2019. Aan de ALV wordt gevraagd om decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar.
16-06-2020
Woensdag 17 maart 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, helemaal in een tijd waarin corona nog steeds om voorrang roept, maar in politiek Den Haag zijn de voorbereidingen al begonnen. Bij politieke partijen worden de commissies gevormd die de verkiezingsprogramma’s schrijven. Acht huisartsenorganisaties laten daarom een stevig geluid horen, want alleen door forse investeringen in de huisartsenzorg blijft de huisarts dicht bij de patiënt in de wijk beschikbaar en het Nederlandse zorghuis in evenwicht.
16-06-2020
Op 21 januari 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In september stellen de verenigingen de definitieve uitwerking van de kerntaken vast.
  • Vorige