NHG

13-02-2020
Foto van installatie zonnepanelen op dak
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt hoe het de eerstelijnszorg makkelijker kan worden gemaakt om bij te dragen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en klimaat. Wat vindt u van de motivatie, mogelijkheden en beperkingen om te verduurzamen in en rondom de huisartsenpraktijk?
13-02-2020
Foto van handen die vasthouden als steun
Passende zorg in de laatste levensfase. Wat betekent dat? En welke rol is hier weggelegd voor de huisartsenzorg? Vertegenwoordigers van NHG, LHV, InEen en kaderhuisartsen Palliatieve zorg ontwikkelden een conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg. Hoe kijkt u tegen dit onderwerp aan?
04-02-2020
Foto bewegingstest knie
De NHG-Standaard Traumatische knieklachten is herzien. In deze herziening staat een afwachtend beleid centraal. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de huisarts kan overwegen het lichamelijk onderzoek uit te breiden met specifieke bewegingstesten om een indruk te krijgen van de mate van (in)stabiliteit van de knie. Daarnaast is een belangrijke kernboodschap dat een MRI als aanvullend onderzoek in de eerste lijn niet aanbevolen wordt.
24-01-2020
Foto van publicatie Highlights 2019
In een oogopslag zien wat de hoogtepunten van het NHG waren in 2019? Dat kan met de NHG-Highlights. Dit jaarverslag in vogelvlucht geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten uit de strategische en tactische programma’s uit het meerjarendocument ‘Route 2022’.
24-01-2020
Foto van tweegesprek
Huisartsen zien in hun dagelijkse praktijk de gevolgen van de wachttijden in de ggz. Ook ervaren ze dat er nog veel verbeterd moet worden in de afstemming tussen ggz en huisartsenzorg. In aanloop naar een debat in de Tweede Kamer op 29 januari, hebben LHV, InEen en NHG hun zorgen hierover geuit in een brief aan de Kamerleden.
23-01-2020
Foto van fietsende huisarts
Het Kaderbesluit College Geneeskundig Specialismen (CGS) is op 1 januari 2020 in werking getreden voor alle geneeskundig specialisten. In het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde gaan ook enkele herregistratie-eisen veranderen, waarmee de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog moet instemmen.
21-01-2020
Foto van markt in China
In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben als gevolg van dit virus een longontsteking. De kans dat het virus naar Europa komt, is klein.
13-01-2020
Diverse kaderopleidingen, ruim 650 kaderhuisartsen, 12 expertgroepen én het NHG. Allemaal belangrijke stakeholders in ons vakgebied. Maar hoe verhouden deze zich tot elkaar? Hoe werken ze samen? Wat zijn de verschillen? Wat levert dat op voor de huisartsgeneeskundige zorg?
08-01-2020
Het gereviseerde domein Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), gebaseerd op de laatste herziening van de NHG-Standaard, is nu beschikbaar in NHGDoc.
08-01-2020
Vanaf 1 januari 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijnszorg. Hieronder wordt ook de Generalistische Basis GGZ verstaan. Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen deze zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, vrij te stellen van het eigen risico.
  • Vorige