Lareb

28-11-2023
Patiënten met hart- en vaatziekten die omega-3-vetzuren gebruiken hebben een verhoogd risico op een onregelmatige en snelle hartslag. Daarvoor waarschuwt het College ter Beoordelin...
28-11-2023
Van de zwangere vrouwen die een griepprik (vaccinatie tegen het griepvirus) haalden, ervaarde 1 op de 5 bijwerkingen. De vrouwen gaven aan geen ernstige of onverwachte bijwerkingen...
28-11-2023
Het meningokokkenvaccin Nimenrix kan in zeldzame gevallen een allergische reactie geven. Bijwerkingencentrum Lareb ontving hier meldingen van. Als de allergische reactie acuut optr...
28-11-2023
Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de afgelopen 20 jaar minstens 78 meldingen van bijwerkingen bij transgender personen. De meeste meldingen gaan over bijwerkingen van hormoonbeh...
28-11-2023
Vandaag start de Bijwerkingenweek. Tijdens de Bijwerkingenweek vragen wij extra aandacht voor het belang van het melden van bijwerkingen. Want iedereen kan een bijwerking melden. O...
28-11-2023
Er zijn vrouwen die kruidenmiddelen gebruiken om de vruchtbaarheid te verbeteren bij een zwangerschapswens, een miskraam te voorkomen als ze zwanger zijn, of voor een hogere melkpr...
28-11-2023
Een infuus van amfotericine B kan het kalium in het bloed verhogen (hyperkaliëmie). Bijwerkingencentrum Lareb ontving hier 13 meldingen van. Hyperkaliëmie kan ernstige klachten gev...
28-11-2023
Momenteel worden de jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinaties gegeven. Bijwerkingencentrum Lareb doet elk jaar onderzoek naar de bijwerkingen van deze vaccinaties. Krijg jij een...
28-11-2023
Van de patiënten die medicinale cannabis gebruiken, ervaart één op de vijf één of meer bijwerkingen. Zij ervaren deze bijwerkingen als mild en veroorzaken over het algemeen geen hi...
28-11-2023
In 2022 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 1.217 meldingen van vermoede bijwerkingen na vaccinaties gegeven binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Er zijn net als in vorige jare...
  • Vorige