KNMP

17-06-2021
Het kabinet staat positief tegenover een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat beeld komt naar voren in een brief van minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Eerder was het kabinet ‘in zijn algemeenheid’ ook al positief over het voorstel van de Europese Commissie om het mandaat van het EMA uit te breiden, maar plaatste daarbij nog wel een aantal kanttekeningen. Het kabinet concludeert nu dat – na onderhandelingen - op deze kanttekeningen een bevredigend resultaat is behaald. Het voorstel moet nog onder meer langs het Europees parlement.
17-06-2021
Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) herkent de zorgen van apothekers over de negatieve gevolgen van de mogelijke modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat gaf de bewindsvrouw aan tijdens een Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid. Eerder had de minister het plan om de vergoedingslimieten te verlagen al tijdelijk opgeschort. Onder meer omdat er volgens haar draagvlak voor deze modernisering ontbrak. De KNMP vroeg richting dit debat opnieuw aandacht voor de vele wisselingen als de GVS-modernisering op een later moment alsnog wordt doorgevoerd. De apothekersorganisatie ziet het als een grote last voor zorgverleners om wisselingen in goede banen te leiden.
17-06-2021
De KNMP start op 24 juni de online publiekscampagne ‘Goed voorbereid op reis’. Apothekers en hun teams kunnen patiënten gericht geneesmiddelenadvies geven over drie fases van de reis: daaraan voorafgaand, een tijdige check en eenmaal op locatie. Zo kunnen patiënten zonder zorgen op vakantie. KNMP-leden kunnen de ‘Goed voorbereid op reis’-poster en -folder kosteloos bestellen. Er is ook een narrowcast beschikbaar.
17-06-2021
Apotheken met een netto omzet onder de 12 miljoen euro hoeven geen accountantsverklaring mee te sturen bij de indiening van hun openbare jaarverantwoording vanaf het boekjaar 2022. Dat schrijft minister Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 een openbare jaarverantwoording aanleveren. Dat gaat via het portaal van uitvoeringsorganisatie CIBG.
16-06-2021
De KNMP vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor wisselingen van geneesmiddelen ten gevolge van een mogelijke modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat doet de apothekersorganisatie in aanloop naar een debat over het geneesmiddelenbeleid op 16 juni 2021. De KNMP ziet het als een grote last voor zorgverleners om deze wisselingen in goede banen te leiden. Naast de financiële besparing moet er volgens de apothekersorganisatie ook oog zijn voor de medische en maatschappelijke gevolgen van de modernisering van het GVS.
15-06-2021
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opent per 15 juni 2021 het aanvraagloket voor de zorgbonus 2021. Dat maakt het ministerie bekend op de website van de Rijksoverheid. Eerder werd al bekendgemaakt dat medewerkers van apotheken, die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis, opnieuw een zorgbonus kunnen aanvragen. De exacte hoogte van de tweede zorgbonus is afhankelijk van het aantal aanvragen. Apotheken kunnen de bonus aanvragen tot 27 juli 2021 om 18.00 uur via de website van DUS-I.
10-06-2021
De tiende editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Het boek is voorzien van rijke informatie over zelfzorg en biedt praktische handvatten. Het standaardwerk draagt bij aan laagdrempelige farmaceutische zorg in Nederland. De herziene druk is te bestellen via de KNMP-website.
10-06-2021
De Gezondheidsraad vraagt deskundigen, waaronder apothekers, om ideeën aan te leveren voor een mogelijk meer regulier COVID-19 vaccinatieprogramma. Dat verzoek doet het wetenschappelijk adviesorgaan op haar website. ‘De verwachting is dat de vaccinatie tegen COVID-19 de komende tijd van de acute fase zal overgaan naar een meer regulier vaccinatieprogramma’, schrijft de Gezondheidsraad. Om daarover een advies uit te brengen, verkrijgt het adviesorgaan graag inzicht uit het zorgveld.
09-06-2021
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heropent eenmalig het aanvraagloket bij VECOZO om een bijdrage aan te vragen voor de corona-meerkosten. Apotheken kunnen van 15 juni tot 29 juni 2021 alsnog een aanvraag doen, indien zij binnen de eerdere termijn nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd. De bijdrage bedraagt 1,3% van de normomzet over de periode mei tot en met december 2020.
04-06-2021
De KNMP biedt met het rapport ‘Evaluatie onderhandelingstraject contractering 2021 e.v. in de extramurale farmacie’ inzichten in het contracteerproces. Het rapport maakt kansen en uitdagingen inzichtelijk van het contracteerproces tussen zorgmakelaars en zorgverzekeraars. De KNMP betrekt dit rapport bij de gesprekken met de stakeholders Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en zorgmakelaars.
  • Vorige