College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

06-02-2020
"Gedragscoaching heeft de voorkeur, verdere ondersteuning met medicijnen als latere optie" Het gebruik van medicijnen op recept bij het stoppen met roken is gestegen. Tussen 2012 en 2017 is het voorschrijven daarvan met ongeveer 35% toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel, uitgevoerd op verzoek van medicijnautoriteit CBG. In 2017 deed ruim een derde van alle rokers in Nederland een poging om te stoppen met roken.
05-02-2020
In verband met een storing bij onze communicatie- en internetprovider, is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) momenteel niet bereikbaar per telefoon en e-mail.
05-02-2020
Dierproeven zijn een ‘onvermijdelijk’ onderdeel van het onderzoek naar nieuwe medicijnen. Onderzoekers moeten bijvoorbeeld laten zien dat geneesmiddelen niet giftig zijn, en geen kanker veroorzaken. Vóórdat ze verder onderzocht worden bij mensen. Daar zijn per medicijn vaak meer dan 1.000 proefdieren voor nodig. Bij het CBG kijken we naar de resultaten van dierproeven voor de beoordeling van een nieuw medicijn. Een verplicht onderdeel van het onderzoek dat een fabrikant moet indienen.
31-01-2020
Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat op 31 januari 2020 om middernacht de Europese Unie (EU). Na het vertrek van het VK start een overgangsperiode. Deze loopt op 31 december 2020 af. Tijdens deze overgangsperiode blijft het VK onderdeel uitmaken van de Europese markt. Dit betekent dat er geen drempels zullen zijn voor de handel in medicijnen tussen het VK en de EU. Tijdens de overgangsperiode worden er geen gevolgen voor de beschikbaarheid van medicijnen verwacht.
28-01-2020
Voor het voorschrijven en het gebruik van het medicijn alemtuzumab (Lemtrada) is een aantal nieuwe voorwaarden vastgesteld. Het medicijn kan namelijk tijdens of kort na het infuus ernstige en soms fatale bijwerkingen geven. Het gaat daarbij om problemen met het hart of de bloedvaten, zoals een hersenbloeding of een hartinfarct. Ook kan het medicijn een aantal ziektes veroorzaken aan het afweersysteem.
27-01-2020
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) houdt op woensdag 3 juni 2020 de jaarlijkse CBG Collegedag in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze ‘medicijndag’ staat dit keer in het teken van beschikbaarheid van medicijnen. De samenwerking met belangrijke partners op dit onderwerp loopt als rode draad door het programma. Reserveer de datum alvast in uw agenda!
27-01-2020
De Citrix-systemen van het CBG zijn weer in gebruik genomen. De veiligheidspatches voor de Citrix-systemen zijn geïnstalleerd en de werkprocessen zijn weer operationeel.
27-01-2020
Invriezen van de infuusvloeistof Ecalta (anidulafungine) kan leiden tot vorming van zichtbare deeltjes in de oplossing na ontdooiing. Dat blijkt uit onderzoek naar de bewaarcondities van dit medicijn. Er zijn geen veiligheidsrisco’s waargenomen. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert apothekers om het medicijn niet in de vriezer te bewaren. De huidige productinformatie wordt hier binnenkort op aangepast.
23-01-2020
Het geneesmiddel ingenol-mebutaat (Picato) wordt door de handelsvergunninghouder teruggeroepen bij de patiënt. Er zijn aanwijzingen dat gebruikers een verhoogd risico hebben op huidkanker.
19-01-2020
Uit voorzorg, vanwege de veiligheidswaarschuwingen, zijn de Citrix-systemen van het CBG uitgeschakeld. Hierdoor kunnen CBG-medewerkers hun werk momenteel niet of beperkt doen. Ook de CBG-portal is uitgeschakeld.
  • Vorige