College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

30-06-2020
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat op basis van wetenschappelijke voorwaarden een overzicht opstellen van medicijnen waarbij wisselen ongewenst is. Dat doet zij op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in het belang van de veiligheid van patiënten. Medicijnen met dezelfde werkzame stof, dosering en manier van toedienen zijn meestal onderling uitwisselbaar. Het is aangetoond dat ze een vergelijkbare werking hebben. Toch leidt het wisselen regelmatig tot onrust, onvrede of zelfs gezondheidsklachten.
25-06-2020
In de hele wereld werd en wordt met man en macht gezocht naar medicijnen tegen het coronavirus. Nu, een half jaar nadat het virus voor het eerst opdook, is het eerste officiële medicijn tegen COVID-19 daar. Het middel heet remdesivir en remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het lichaam. Vandaag hebben we het goedgekeurd, samen met alle andere nationale registratieautoriteiten in Europa, verenigd in het Europees Medicijnagentschap EMA.
25-06-2020
Voor één jaar en meer onderzoeksresultaten nodig Virusremmer remdesivir is, als eerste medicijn tegen COVID-19, onder voorwaarden goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. Dit betekent dat, wanneer de Europese Commissie dit advies overneemt, dit medicijn binnen de Europese Unie voorgeschreven mag worden aan coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben. Door behandeling met remdesivir herstellen deze patiënten gemiddeld vier dagen eerder. 
23-06-2020
Commerciële tests die de anti-fXa-activiteit meten, zijn ongeschikt om het effect van het medicijn andexanet alfa (Ondexxya) te bepalen. Deze tests onderschatten het effect van andexanet alfa, waardoor er kans is op overdosering. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om het effect van andexanet alfa te bepalen aan de hand van klinische parameters.
17-06-2020
De huidige situatie met het coronavirus heeft helaas ook gevolgen voor aanvragen van fabrikanten- en distributievergunningen van diergeneesmiddelen en voor het uitvoeren van GMP-inspecties bij productielocaties van diergeneesmiddelen.
11-06-2020
Medicijnautoriteit CBG gaat verschillende medicijnbedrijven vragen om een aanpassing te doen in bijsluiters van medicijnen met promethazine. Dit volgt na een analyse van Bijwerkingencentrum Lareb. Lareb ontving in de loop van een aantal jaren elf meldingen van hallucinaties na gebruik van promethazine.
11-06-2020
Rybelsus (semaglutide tabletten) heeft als eerste medicijn de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ volledig doorlopen. Hiermee is Nederland een van de eerste landen binnen de EU waarin zowel de markttoelating als de vergoedingsbeoordeling is afgerond.
10-06-2020
Patiënten met een tekort aan het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) hebben een verhoogd risico op levensbedreigende bijwerkingen wanneer zij behandeld worden met Ancotil (flucytosine). Dit blijkt uit onderzoek naar de veiligheid van dit middel. Ook patiënten met een gedeeltelijk tekort aan het DPD-enzym hebben met deze infusie-oplossing een hoger risico op ernstige bijwerkingen. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert daarom zorgverleners om te overwegen de behandeling met flucytosine bij patiënten met een (mogelijk) tekort aan het DPD-enzym te stoppen.
08-06-2020
Patiënten met een (gedeeltelijk) tekort aan het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) lopen meer risico op levensbedreigende bijwerkingen tijdens behandeling met fluoropyrimidines (5-fluorouracil en medicijnen met capecitabine of tegafur). De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners daarom om patiënten te testen op een DPD-tekort voorafgaand aan een behandeling met een van deze medicijnen.
03-06-2020
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft op 28 mei 2020 een parallelhandelsvergunning afgegeven voor Lomustine BModesto capsules, hard 40 mg (RVG 126791//07439).
  • Vorige