College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

25-11-2020
Van 3 merken metformine is gebleken dat er enkele partijen op de Nederlandse markt zijn waarbij de hoeveelheid NDMA boven de toegestane limiet is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hebben daarom besloten deze partijen van de markt te halen.
19-11-2020
De heer prof. dr. M.T. Nurmohamed is op 19 november 2020 beëdigd als nieuw Collegelid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
18-11-2020
Alles wat je móet weten over je medicijn, op één A4, in begrijpelijke taal: dat is ‘Medicijn in het kort’. Nederlandse Medicijnautoriteit CBG en apothekersorganisatie KNMP willen hiermee zorgen dat medicijngebruikers nog beter begrijpen wat ze van hun medicijn kunnen verwachten. En daarom lanceren zij deze nieuwe korte vorm van medicijninformatie op de dag van de therapietrouw.
17-11-2020
Verzoeken tot intrekking van handelsvergunningen en parallelhandelsvergunningen per 31 december 2020, de zogenoemde ‘eindejaarsintrekkingen’ voor diergeneesmiddelen, moeten uiterlijk op 1 december 2020 door het Bureau Diergeneesmiddelen zijn ontvangen om op tijd te kunnen worden afgehandeld. Ditzelfde geldt voor vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, de groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen.
13-11-2020
Ook patiënten met een milde vorm van lymfopenie lopen bij gebruik van het MS-medicijn dimethylfumaraat (Tecfidera) risico op multifocale leuko-encefalopathie (PML), een zeldzame en ernstige herseninfectie. Dit blijkt uit nieuwe informatie. Eerder was dit risico alleen bekend bij patiënten met matige tot ernstige lymfopenie. Medicijnautoriteit CBG komt daarom met aangescherpte aanbevelingen voor artsen en apothekers voor het gebruik van dimethylfumaraat bij deze groep patiënten.
11-11-2020
Patiënten met multiple sclerose kunnen bij gebruik van fingolimod (Gilenya) ernstige leverschade oplopen. Dit blijkt na bestudering van een aantal meldingen van ernstige bijwerkingen. Medicijnautoriteit CBG scherpt de aanbevelingen voor artsen en apothekers aan om het risico op leverschade zo klein mogelijk te maken.
10-11-2020
De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hebben hun samenwerking officieel vastgelegd in een overeenkomst.
09-11-2020
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft per 4 november 2020 de schorsing voor het antibioticum Bacicoline-B opgeheven. De schorsing van de handelsvergunning kan worden opgeheven omdat de firma de bereiding, de verpakking en de bijsluiter heeft aangepast, zodat het product voldoet aan de wettelijke eisen. Hierdoor kan de kwaliteit van het product opnieuw gewaarborgd worden.
06-11-2020
Andexanet alfa (Ondexxya) kan leiden tot ongevoeligheid voor het antistollingsmiddel heparine. Bij het doen van een stollingstest leidt het gebruik van deze middelen samen daardoor mogelijk tot een verkeerd beeld van het effect van de heparine. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om het gelijktijdig gebruik van andexanet alfa en heparine, bijvoorbeeld tijdens een operatie, te vermijden.
05-11-2020
Speciale interactieve talkshow over medicijnen en vaccins Vanavond vindt ‘Het Grootste Coronaspreekuur – medicijnen & vaccins’ plaats, een online talkshow waarin dé experts op het gebied van coronamedicijnen en -vaccins vragen van de kijker beantwoorden. Presentatie is in handen van Jeroen Pauw en Ajouad El-Miloudi. Te gast zijn o.a. Hugo de Jonge (VWS), Diederik Gommers (NIVC), Jaap van Dissel (RIVM), Ton de Boer (CBG), Leonoor Wijmans (CBG), Agnes Kant (Lareb) Jaron Harambam (KU Leuven), Miriam Sturkenboom (UMC Utrecht) en Enny Das (Radboud Universiteit).
  • Vorige