Formularia

Een formularium is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een handvat aan bij het voorschrijven van geneesmiddelen die in aanmerking komen bij een bepaalde indicatie. Hierbij worden per symptoom, klacht of ziekte behandelopties aangeboden, onderverdeeld in behandelstappen en/of therapiekeuze. Formularia kunnen gebundeld worden op landelijke, regionaal en zelfs lokaal niveau.