Medicatiebewaking

Apothekers en huisartsen zijn verantwoordelijk voor een optimale farmacotherapie, waarbij medicatieveiligheid op de voorgrond staat. Medicatiebewaking van apotheekkennisbank.nl ondersteunt daarbij.
U vindt hier ondersteunende materialen over: contra-indicaties, interacties, nierfunctiestoornis, risico minimalisatie materialen (RMM) en zwangerschap.