Diabetes

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij het lichaam de glucose uit de voeding niet meer kan verwerken. Insuline helpt het lichaam bij het opnemen van glucose, maar soms maakt het lichaam geen insuline meer aan (type 1 diabetes) of maakt het lichaam onvoldoende insuline aan (type 2 diabetes).

Het doel van de behandeling van diabetes is om de bloedglucosespiegel zoveel mogelijk binnen de normale grenswaarden te houden. De streefwaarde voor de HbA1c bij mensen met diabetes is 53 mmol/mol of lager (NHG standaard).