Megastallen

Waar gaat dit nou weer over zult u wellicht denken. In de nabije toekomst zullen er alleen nog maar mega apotheken zijn. Daar zorgen de verzekeraars wel voor. En wij laten dit gewoon gebeuren. Ja toch? 

De parallellen met de bio-industrie zijn groter dan je wellicht in de gaten hebt. Dit is een bedrijfstak die met de hoogst mogelijke efficiëntie veevoeder omzet in vlees, melk en eieren met als voornaamste productiemiddelen varkens, runderen en kippen. Kenmerken van de bio-industrie zijn o.a. de schaalvergroting, specialisatie, hoge arbeidsproductiviteit, mechanisering, automatisering, lopende band. Je hoeft niet heel creatief te zijn om het apotheekgebeuren hier in te passen.

De apotheekmedewerkers verworden tot een legbatterijkip als je niet uitkijkt. Je mag van mij ook de term Duracell-konijn gebruiken. Het enige waar het om lijkt te gaan is productie: smart filling, central filling, local filling. Whatever. Meer met minder.  Het kan niet goed gaan om dan ook nog de eerste uitgifte zorg te gaan vervullen in optima forma. Daar zullen concessies moeten zijn gedaan/worden gedaan. De gevolgen laten zich raden: de inkomsten zullen dalen en vele apotheken worden in 2014 over de kling gejaagd. Ik zie het nu al gebeuren: behoorlijk wat apotheken zijn samengevoegd of gaan gewoon dicht. Bij mijn ouders is sedert 1 oktober nog 1 apotheek beschikbaar voor 18 000 zielen. De mega apotheek is geboren.
Ooit 15 jaar geleden stond er een interview met mijn persoontje in het PW. De kop erboven luidde: Ook aandacht voor het sociale aspect. Ofwel het relatiebeheer en het gesprek met je patiënt. Door het verdere financiële uitknijpen van de apotheek blijft daarvoor nog maar heel weinig ruimte beschikbaar. Is het dan gek dat ik alleen maar instemmende reacties over de gang van zaken bij de reviews in de vorige column. Waarom zou je politiek correcte taal gebruiken als het in de praktijk ook daar alleen om productiewerk draait.

Een jaar geleden waren we in de ban van de verkiezingsstrijd tussen onze potentiële toekomstige voorzitters. Er waren verwachtingen voor 2013 en zijn die waargemaakt? Iedereen mag zelf een mening vormen. Ik persoonlijk had gehoopt op iets meer pitbull mentaliteit. De Haagse mores is toch anders. We polderen, buigen naar links en buigen naar rechts. Er is niet echt noemenswaardig wat veranderd. Niet in positieve zin in ieder geval. De verhoudingen tussen apothekers en verzekeraars zijn nog even slecht. Getuige alleen al het herhaaldelijke gedoe met Achmea. Hoeveel echt verweer is tegen de zorgcontracten gevoerd, behoudens door de collegae in Amsterdam? Men is murw gebeukt. En laat nou alsjeblieft niet het aantal afgesloten contracten een maat zijn voor de relatie. Het blijft tekenen bij het kruisje want je hebt gewoon geen keuze. 

Vorige week bezocht ik het politiek café in Laren met als onderwerp: Wordt de zorg onbeheersbaar? Aanwezig waren o.a. de woordvoerders voor de zorg van de SP en de VVD in de Tweede Kamer, Renske Leijten en Anne Mulder. De eerste blonk uit, zowel verbaal als inhoudelijk. Beschikte over uitgebreide en brede dossierkennis om dit goed onder woorden te brengen. Geheel ongevraagd en zonder aanleiding brak zij een lans voor de benarde positie waarin de apothekers verkeerden en sprak over wurgcontracten. Het VVD-kamerlid daarentegen opereerde uitermate zwak. Probeerde voortdurend met semi-populaire opmerkingen de lachers op zijn hand te krijgen, zei ja en amen op alle vragen uit het publiek zonder ook maar een (VVD)-standpunt in te nemen hoe de knelpunten in de zorg op te lossen. Op 1 punt was hij wel zéér uitgesproken: de marktwerking bij de verzekeraars was een succes. De ziekenhuizen gingen immers beter presteren voor minder geld en bij de geneesmiddelen kon 1 miljard aan bezuinigingen worden ingeboekt. Dat Leijten toevoegde dat dit ook grotendeels te danken was aan het uit patent lopen van dure middelen werd door Mulder genegeerd. Expliciet werd nog even fijntjes door de VVD-er opgemerkt dat de apothekers toch al genoeg verdiend hadden en dat er nauwelijks een apotheker failliet ging. Van hem mochten de verzekeraars ook rustig een half miljard per jaar uitgeven aan reclamedoeleinden…

Geachte voorzitter, beste Rik. Als je nog ergens een partner zoekt moet dat over links. Aan de rechterflank valt geen eer te behalen. Als zorgverlener heb je daar helemaal niks te zoeken en als apotheker zeker niet. De weg over rechts loopt dood, morsdood.

Bob Marley: Get Up, Stand Up.

Carlo Schneider, 
Laren Nh
info@apotheekkennisbank.nl