Knuppeltje

Dagelijks staan apotheekmedewerkers met klotsende oksels aan de balie om de LPG schade te beperken. Per 1 januari 2019 verdwijnt daarom de aanspraak op merkgeneesmiddelen uit de basisverzekering. Dat is het nieuwste plan nu de herijking van het GVS toch niet doorgaat.

Dat kost namelijk meer dan het ooit gaat opleveren. Dus heeft VWS wat nieuws bedacht. Het geld moet toch ergens vandaan komen. Natuurlijk heeft men op de achterkant van een bierviltje wel wat randvoorwaarden ingevuld. Zodra het octrooi is verlopen en er zijn minimaal 2 generieken beschikbaar die elk aantoonbaar de Nederlandse markt gedurende 1 jaar kunnen voorzien, dan gaat het merkgeneesmiddel in de ban naar de aanvullende verzekering. Enige escape is dat de prijs van het specialité niet meer dan 20% hoger is dan het op een na goedkoopste generiek. VWS hoopt op die manier het prijsniveau verder te beteugelen.

Bij de Nefarma zijn ze begrijpelijkerwijs des duivels. De innoverende farma industrie zal voortaan met een grote boog om Nederland heen lopen. VWS schijnt nog wel de idee te hebben om hogere limieten toe te staan in de octrooiperiode en is bereid te gaan onderzoeken of een exportverbod mogelijk is als het octrooi is verlopen. Dit om ongewenste parallel export te voorkomen. Ook zal Nederland op Europees niveau geschrapt worden als referentieland.

De Bogin ziet het allemaal wel zitten. De kwaliteit van alle generieken is uitstekend en ondanks de verdachtmakingen die er in de afgelopen jaren zijn geweest is er nimmer een generiek door de mand gevallen. De Bogin waarschuwt wel voor overmachtsituaties inzake leveringsproblematiek. Meer dan 90% van de bulkgrondstoffen van antibiotica komt uit China. En als de overheid aldaar complete fabrieken platlegt vanwege de miserabele luchtkwaliteit dan kan de Bogin daar ook niks aan doen.
De verzekeraars zien het allemaal handenwringend tegemoet. De aanvullende verzekeringen zijn nu behoorlijk verlieslatend en zullen zeker in kosten gaan stijgen. De aanspraak op het merkgeneesmiddel zal aan stringente voorwaarden moeten voldoen. Het wordt zeker geen vrijbrief. Zij rekenen op volledige medewerking van de voorschrijvers die per verzekerde de aanvraag zullen moeten indienen. Van de artsen mag worden verwacht dat zij samen met de apothekers in staat zullen zijn de patiënten gerust te stellen over de werking en bijwerkingen van het generiek. Op die manier zal de werklast echt niet toenemen. Het draagt bovendien bij aan kostenbewust voorschrijven. Of de basispremie zal worden verlaagd is overigens nog maar zeer de vraag vanwege de toenemende zorgconsumptie.

De KNMP is in de hoerastemming. Ze wijst wel op substitutielijst met onderling uitwisselbare geneesmiddelen. Er zitten wat haken en ogen aan bijvoorbeeld Parkinsonmedicatie of anti-epileptica. In de dagelijkse praktijk blijkt de apotheker hier echter uitstekend mee om te kunnen gaan en daar waar nodig kunnen nog altijd op maat gemaakte capsulebereidingen plaatsvinden. Tegen een vanzelfsprekend kostendekkend tarief. De KNMP gaat er ook vanuit dat de LPG hiermee naar het verleden is net als het preferentiebeleid. De prijzen van de generieken zullen immers meer naar elkaar toe kruipen.
Voor de meeste patiëntenverenigingen is dit allemaal een brug te ver. Over de rug van hun achterban wordt weer eens maatregel afgekondigd die voor grote opschudding zorgt en de kwaliteit van leven ernstig onder druk zet. VWS heeft begrip voor de onrust, belooft er op toe te zullen zien dat de verzekeraars ruimhartig omgaan met aanvullende verzekeringen. Tevens is VWS bereid te praten over uitzonderingen maar wil daar nu niet verder op in gaan. Zij benadrukken dat ook de patiënten gebaat zijn bij dit systeem omdat er meer geld vrijkomt voor de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen. Er zal nog flink geduwd en getrokken worden voordat helder is wat in de nieuwe polissen staat.

De Leugen regeert: Fleetwood Mac: Little lies. 

Carlo Schneider
Laren Nh
info@apotheekkennisbank.nl