Goddelijke komedie

Laat ik u eens aan de hand nemen met een stukje farmaceutische cultuur. Eerder dit jaar was ik nog eens in Verona, en zodoende Dante. We gaan samen op zoek naar het aardse paradijs, de louteringsberg en de hel.

Als apotheker verkeerde ik toch enige jaren in het aardse paradijs. Leuke studie gedaan en was en ben evenzeer ambitieus. Het was, en is, hard werken en je maakt vanallesennogwat mee. Draaide zonder vergoeding een week per maand alle avond-en nachtdiensten, zat in het departementsbestuur, gaf onderwijs and so on. Je ging met de farma-industrie naar Zweden, Engeland, België, Italië, Duitsland. Ook al was ik in loondienst notabene.
En ja het salaris was ook okay. Maar los daarvan werkte je gewoon plichtsgetrouw en zonder enige tegenzin 9 uur of meer per dag en het was leuk ook. Da's niet echt gemeengoed in de huidige maatschappij. Het paradijs is niet meer. Het geld vloeit door je handen maar je weet niet waar het blijft. Een enorme schuldenberg rijker. Het werk nam toe maar niet altijd op een plezante wijze. Hoe kan ik in het paradijs blijven of toch nog een beetje een Hof van Eden creëren?

Dat brengt me langzamerhand naar de louteringsberg. Een soort hors categorie inspanning als de Mont Ventoux of de Tourmalet zo je wilt.  Zij die tot inkeer komen na al dan niet vermeend verkeerd gedrag, het nu anders willen en boete willen doen zullen tot de hemel komen. Voor de anderen rest de hel. Na jaren van voorspoed is het allemaal stukken minder geworden. Heilige huisjes werden onzachtzinnig omver geduwd. Het zou eens tijd worden voor een ommekeer…. Bij jezelf te rade gaan of het zo wel verder moet. Wordt het niet eens tijd om een andere weg te gaan bewandelen. Vele beleidsplannen waren mooie gedachtes die helaas tot stof zijn wedergekeerd. Inmiddels is het ach en wee, terecht danwel onterecht. Daar ga ik niet over. Piepen doe ik toch wel.
Wil je gelouterd worden dan zul je daarvoor een prestatie moeten leveren. Prestaties worden door anderen afgemeten. Jezelf ergens voor op de borst kloppen getuigt niet van een prestatie. Je hebt anderen nodig en zij trouwens jou ook. Alleen dan ligt de hemel in het verschiet.

De poort van de hemel en de hel kent het voorgeborchte. Er zijn genoeg deugdzamen onder ons die geen kwaad in de zin hebben maar ook niet tot enige vooruitgang te porren zijn. In het gunstigste geval zijn dat de meelopers. Verder zien we in het voorgeborchte de onmatigen: de (machts)wellustigen, (geld)vraatzuchtigen, de hebzuchtigen en de (geld en vertrouwen)verkwisters. Ook zijn er wrokkigen die halsstarrig voortleven in het paradijselijke verleden of blijven verwijzen naar gedane zaken zonder het vizier op de toekomst te richten.

Een apart deel van de hel is voor de geweldplegers. Zij die zonder ommezien kwaad in de zin hebben en zonder enig redelijk overleg tot hun daden komen. Letterlijke godslasteraars kennen we in de farmacie niet maar de preferentieporno (kent u die kreet nog?) komt toch wel heel dicht bij Sodom en Gomorra. Zij plegen geweld tegen de apotheeknatuur. De machtswoekeraars in ons midden plegen geweld tegen de apotheekcultuur. Zij rennen rond in de woestijn waar ze wel worden gehoord maar niemand naar hen omziet.

De bedriegers zijn de buidels van het kwaad. Ze zijn er in vele soorten en maten. Tot hen behoren de vleiers, de corrupten, de huichelaars, de dieven, de kwade raadgevers en de schismatici. Mind you, tot de bedriegers behoren volgens Dante ook de alchemisten. How come?

Het dichtst bij de hel staan de verraders. Zij waarvan we denken dat ze onze broeders zijn maar ondertussen een steek in de rug geven. Of het nu een broedermoordenaar, een judas of een Makkabeeër is. De consequentie is evident. Lucifer zal hun deel zijn.

Vrij naar Dante ben ik op zoek gegaan naar de overeenkomsten tussen de Goddelijke Komedie en de farmacie. Warempel. Ze zijn er die overeenkomsten. Je mag er over gaan fantaseren maar het biedt denk ik voldoende aanleiding om echt serieus na te denken hoe je de farmacie in de toekomst gaat inrichten. Een komedie is trouwens een verhaal dat goed afloopt.

Won Ton Ton: I lie and I cheat.

Carlo Schneider,
Laren Nh
info@apotheekkennisbank.nl