Farmaceutische Noodzaak

Onnodige bureaucratie gaat ten koste van zorg meent ZN voorman Rouvoet. Heeft ie eindelijk het ware licht gezien of zich verdiept in de realiteit die schuil gaat achter mijn columns? Praise the Lord. Hallelujah.

Tsjongejonge wat een koekebakker. Een hoop bombarie dat er nu eindelijk een slag moet worden geslagen. Alsof dat administratieve gedoe ooit aan de zorgverleners heeft gelegen. Het is duidelijk geworden dat er meer vertrouwen moet zijn: braak braak, puke puke, zum Kotsen. Er zijn al afspraken gemaakt met de artsen en nu zijn wij aan beurt. De artsen hoeven minder machtigingen uit te schrijven. Fijn voor hun en fijn voor ons. VGZ heeft nu echter bedacht dat de machtiging verbandmiddelen verplicht door de apotheek geregeld moet worden. WIJ worden dus nog steeds op het wel of niet aanwezig zijn van die krengen afgerekend. En dat moet ophouden. Er moet sowieso gewoon een tarief gedeclareerd kunnen worden voor elke machtiging die WIJ mogen regelen. Geen enkel administratiekantoor is een liefdadigheidsinstelling.

Ook fijn voor de arts en de patiënt is dat MN voldoende is om een geneesmiddel vergoed te krijgen. Komt er dan ook een landelijke en toetsbare uniforme definitie van dit fenomeen? Worden de kosten dan ook niet meer doorberekend aan de apotheek? Noch direct via de afrekening, noch via IDEA, het tarief of LPG of Joost mag weten wat? En wordt dan ook meegenomen de medische noodzaak voor een generiek afwijkend van het preferente middel. In de ziekenhuizen lopen nog genoeg merkengeile voorschrijvers rond. De afleveraar mag nooit en te nimmer te worden afgerekend op een therapie die door een ander is geïnitieerd. Punt uit. Anders moet de patient gewoon dokken en zelf declareren met aanvullend bewijsmateriaal.
En wat dacht u van de reden van voorschrijven. Zelfde laken een pak. Als je mij er op afrekent: best, maar dan ook hier een extra tarieftoeslag voor het navragen van de indicatie. No more, no less.
Uit niets maar dan ook niets blijkt bij enig contract dat het menens is met een afname van de administratieve lasten. Die nemen allengs nog immer toe en ook de financiele risico's worden in nog grotere mate op de apotheek afgewenteld. Schippers heeft geen flauw benul wat de gevolgen zijn van de hersenspinsels van haar ambtenaren. Hoe blond kun je zijn?

De formulieren worden weer gestandaardiseerd. Ja ja, eerst zien en dan geloven. Maximaal 1 A-4 per machtiging svp. En gaat dan ook alles wat ze uit de stadsapotheek hebben gehaald weer terug? Stoppen met roken medicatie, dieetvoeding, inco? Neen natuurlijk niet. Dus wat zou het dan dat eea gestandaardiseerd is? Kun je vervolgens weer uitzoeken naar welk kanaal je het mag doorsturen. Of krijg ik daar ook een vergoeding voor?
Kortom er valt nog genoeg te realiseren voor dat 2016 eraan komt. IJdele hoop? Zo ja, dan mogen Rouvoet en de directeur generaal van VWS hun biezen pakken. Simpelweg onbetrouwbaar. Een man een man, een woord een woord. Of hij regelt het of hij regelt niet. De boodschap is helder.

Gebeurt er ondertussen nog wat op de burelen van de Alexanderstraat? Geen idee. Zie niks, hoor niks, weet niks. Misschien zijn ze wel het kinderliedje Schipper(s) mag ik overvaren aan het zingen, moet ik dan de tol betalen... Of aan het bewerken: mag ik Schipper(s) overvaren? Ja of Nee?
Zouden ze hopen op een inkoppertje bij VWS of ZN? Nou forget it zeg ik dan. Maar blijkbaar vindt men het niet de moeite de achterban te informeren over de voortgang. De regiobijeenkomsten gaan over gezonde bedrijfsvoering. Nou poeh poeh, het zal wat. Geef invulling aan bovenstaande en we zijn in ieder geval op weg. Als jullie nou eens beginnen met de KNMP-vlag halfstok te hangen. Dan mag ie iedere keer een stukje hoger als er resultaat geboekt is. Moet je er nog wel even een webcam opzetten en zorgen dat er een geijkte maataanduiding op zit. Dan zien we of er schot in de zaak zit. 

En oh ja: over administratieve lasten gesproken: wat wordt er gedaan aan het continu niet leverbaar zijn van aangewezen preferenten. Exit wat mij betreft. Aangewezen en niet meer leverbaar vervalt definitief als preferent en er komt niets meer voor in de plaats. Of je koopt fatsoenlijk in of niet.

D
oen wij nog wat aan zorg? Ach recentelijk kwam de therapietrouw weer uitgebreid aan bod. Ook wij zijn met een project gestart maar hoeveel procent wil je eigenlijk scoren? Is aangetoond dat hogere percentielen dan mijnentwege 80% op chronische medicatie tot klinisch beter resultaat leidt? Ja ja, kom nou niet met HbA1c aan. Dat kan ik zelf ook wel verzinnen. Weer zo’n doelgroep waar ik mij op mag gaan richten met als resultaat 1 infarct minder op 10 000 patiënten. Ofzoiets. Ga toch fietsen man. Mijn zorg gaat tot aan de voordeur en probeer wel de patiënt therapiebewust te maken. Wat ie thuis doet is zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedereen heeft recht op zelfbeschikking en wij moeten niet de illusie hebben dat we de mensen de pillen door de strot kunnen of zelfs moeten duwen. Free the patient!

Whitesnake Here I go again

Carlo Schneider, 
Laren Nh
info@apotheekkennisbank.nl