Broodnijd of samenwerking?

Polikliniekapotheken, ik haat ze. Het zijn er inmiddels meer dan 80. Ze pikken onze receptregels is, doen aan gedwongen winkelnering, zijn storende elementen in het farmaceutisch dossier omdat lang niet alle medicatie doorkomt, eindeloze wachttijden aan de balie, ze voegen niets toe!

Zo dat lucht op. Wil je nog meer vooroordelen? Dan kun je ze krijgen… Neem dan die stadsapotheken. Ze roepen dat ze aan eerste uitgiftebegeleiding doen maar in de praktijk merken we er weinig van. En als je ziet wat de kwaliteit is van de AMO’s die wij voorbij zien komen bij de intake. Bedroevend. Stadsapotheken denken dat het dossier altijd klopt, hoezo verificatie vooraf? Stadsapotheken zijn bang voor het LSP en snappen er niks van. Stadsapothekers zijn vooral goed in central filling ……….Maar zelf presteren? Ho maar. Da’s de kijk van de andere kant.

In mijn bestuurlijke jaren, en die liggen alweer geruime tijd achter mij, ben ik ook “ten strijde getrokken” tegen het fenomeen polikliniekapotheek. Eindeloze gesprekken met de 1e lijn, met de 2e lijn, met de ziekenhuisdirectie, bemiddelaars. You name it. En wat heeft het opgeleverd? Niks. We zijn gescheiden wegen gegaan en zijn elk ons ding blijven doen. Kleine stapjes zijn de laatste jaren wel gemaakt. Er is vooruitgang, zeker, maar zorginhoudelijk en professioneel zijn we niet waar we moeten zijn in het belang van cliënt – patiënt. Hoe staat het bij u in de buurt? Kommer en kwel of zowaar een best practice?

Zou het niet eens tijd worden dat we over alle oud zeer heenstappen. Anders gaat het echt nooit wat worden in de samenwerking. De polikliniekapotheken zijn een feit. Ze hebben een rol te vervullen bij de overhevelingsmedicatie. Zorg dan dat al die medicatie ook in het dossier van de stadsapotheek komt. Het is onbestaanbaar dat blijkbaar 30% van de oncologiepatiënten tegen interacties aanloopt maar dat je niet eens de garantie hebt dat het dossier bij de stadsapotheek compleet is. Vanuit de polikliniekapotheek loopt het bij ons best aardig maar vanuit de academische centra? Bar en boos. Er zijn tevens genoeg stadsapothekers die geen benul hebben uit welke regio wel en uit welke ze geen LSP-medicatie ontvangen, er zijn patiënten die hun dossier wel open zetten in de stadsapotheek maar niet in het ziekenhuis, er zijn polikliniekapotheken die alleen faxen of zelfs dat niet eens. IVF -patiënten die zelden in de stadsapotheek komen hebben wellicht her en der niet eens hun dossier opengezet.

Er valt nog een wereld te winnen. Ga met elkaar rond de tafel om dit soort zaken aan te pakken. Ga na in hoeverre het voor alle betrokkenen, let wel inclusief de patiënt en verzekeraar, wenselijk is dat de 10e of 20e verstrekking van de capecitabine of adalimumab nou via de poli moet lopen. Ga in gesprek wat het nut is van de baxtering van dialysepatiënten door de poli. Dat vind ik zelf nou echt wel een belachelijk gebeuren. En de patiënten met mij. Die hebben hier echt moeten smeken om weer terug naar ons te kunnen.

Heb ik ergens het licht gezien? Nou dat niet maar ik wil wel verder in de zorgkwaliteit. Polikliniekapotheken / transferpunten hebben een rol te vervullen in opname en ontslag. Neem nou maar van mij dat ze heel veel shit (kunnen) afvangen omdat ze kort op de specialisten zitten terwijl je als stadsapotheek vaak eindeloos aan het rondbellen bent. Maar patiënten hoeven geen zak met medicatie aan het bed en daarna mee naar huis toch? Ziekenhuisverplaatste zorg is ook een hot item. Daar kun je best een mooi samenwerkingsproject voor opzetten. Het klinkt misschien een beetje hoogdravend maar samenwerking is in het belang van een ieder, en laten we dus vooral die patiënt niet vergeten. Leven en laten leven waarde collega’s. Dit eindeloze ge-emmer moet een keer ophouden. Alhier gaan vooralsnog sedert vorig jaar de meeste recepten via zorgmail naar de stadsapotheek. Dat is een enorme vooruitgang. Het levert in ieder geval tevreden patiënten op en het voorkomt gedoe met labelwisselingen.

United we stand, Michael Jackson. Heal the world.

Carlo Schneider,
Laren Nh
info@apotheekkennisbank.nl