Declaraties en Vergoedingen

Dagprijzen op incontinentie, hoe zit het nu precies?

Algemene informatie incontinentie
Om mensen goed te kunnen adviseren welke absorberende materialen men het beste kan gebruiken is het belangrijk om te weten welke vorm van incontinentie men heeft:

 • stress- of inspanningsincontinentie
 • urge- of aandrangincontinentie
 • druppel- of overloopincontinentie

Klik hier voor een korte uitleg over de diverse vormen van incontinentie.

Waarom zijn dagprijzen ingevoerd?
De kosten in de zorg stijgen sneller dan we willen en aankunnen. Iedereen moet toegang hebben tot de beste zorg voor een betaalbare zorgpremie. Nu, maar ook in de toekomst. Daarom maken zorgverzekeraars met zorgaanbieders naast afspraken over kwaliteit ook afspraken over meer goede zorg per euro. Voor absorberende materialen binnen de continentiezorg doen zij dat concreet met de Dagprijssystematiek. Met een gezamenlijke (VGZ en CZ) aanpak is een grote stap gezet naar geprotocolleerde zorg voor het overgrote deel van de verzekerden met continentieproblemen in Nederland. Het levert een eenduidige aanpak op van de zorgvragen bij continentieproblematiek die leidt naar een adequate oplossing.

Het dagtarief betekent dat u, als zorgverlener, afhankelijk van het patiëntprofiel, een vaste prijs per dag per verzekerde kan declareren. Eenmaal per maand kunt u dat bedrag maal het aantal dagen per maand declareren.

Intake- en patiëntprofielen
Wie komen er nog voor incontinentiematerialen in aanmerking?

De verzekerde zorg staat beschreven in Regeling Zorgverzekering artikel 2.11. In basis komt het er op neer dat ongewild verlies van urine dat langer duurt dan twee maanden en/of ongewild verlies van ontlasting dat langer duurt dan twee weken, waardoor het dagelijks leven ernstig wordt verstoord en waarbij langdurig gebruik van incontinentiemateriaal noodzakelijk is voor vergoeding in aanmerking komt.

Patiëntprofielen:
U bepaalt in welk patiëntprofiel uw cliënt komt.

De patiëntprofielen zijn door Achmea, samen met CZ en UVIT opgesteld. Aan de hand van een intakegesprek wordt de patiënt door de zorgverlener in een patiëntprofiel ingedeeld. Het intakegesprek dient een beeld te geven van o.a. de incontinentievorm, het incontinentiepatroon over de dag, mate van zelfstandig functioneren en eventuele nevenpathologie. Fabrikanten zijn in staat om u bij de herindicatie te helpen.

Protocol
U kunt uw eigen protocol gebruiken mits voldaan aan de minimale eisen zoals om schreven in de contracten. U kunt ook gebruik maken van protocollen die in de markt bekend zijn, veel fabrikanten zoals bijvoorbeeld Depend en TENA kunnen u hierbij van dienst zijn.

Materialen
U kiest zelf welk materiaal in welk profiel wordt ingezet. Vanuit functiegerichte aanspraak geldt dat verzekerden het juiste materiaal passend bij het klachtenpatroon en persoonlijke omstandigheden verstrekt krijgen. Dit wordt duidelijk in het intakegesprek en leidt tot een patiëntprofiel.
Is het huidig materiaal en gebruik (aantal stuks) per dag leidend voor de indeling in een profiel?
Nee, de incontinentievorm en eventuele nevenpathologie is leidend voor profielindeling. Aan de hand van het protocol wordt duidelijk in welk profiel iemand thuis hoort.

Aantallen stuks
Het dagtarief is gebaseerd op de diverse patiëntprofielen, met de daarbij behorende kenmerken. Per profiel is een richtlijn voor gebruik vastgesteld. De aantallen zijn verschillend per profiel.

Meerverbruik, wat nu?
Wanneer een verzekerde aangeeft meer materialen nodig te hebben, dan kunt u het volgende onderzoeken:

 • Worden ze op de juiste manier gebruikt? Zo niet, dan kunnen extra instructies wellicht bijdragen aan een juist gebruik, waardoor de verzekerde met minder materialen toe kan.
 • Is er een wijziging in indicatie en/of omstandigheden? Zo ja, dan kan het zijn dat de verzekerde nu in een ander patiëntprofiel valt en dus inderdaad meer materialen nodig heeft.
 • Zijn de juiste materialen ingezet? Van een ander materiaal hoeft de verzekerde mogelijk minder stuks per dag te gebruiken, door bijvoorbeeld een hoger absorptievermogen of een betere pasvorm.

De patiëntprofielen zijn zorgvuldig opgesteld. Achmea gaat er vanuit dat iedereen een goede plek kan krijgen in deze profielen. Leveren bovengenoemde punten geen oplossing op, dan zult u waarschijnlijk toch meer leveren dan de richtlijn voor hetzelfde dagtarief.

Bijbetalen….?
Er mag niet door de verzekerde worden bijbetaald. Van Achmea ontvangt u een dagprijs per verzekerde.

Voor die prijs dient u de patiënt te voorzien van incontinentiemateriaal, passend bij het incontinentieprobleem. Deze materialen vallen onder de verzekerde zorg uit de basisverzekering.

Verstrekken en declareren
Voor verstrekkingen declareert u de dagprijs gebaseerd op het patiëntprofiel.

Bijvoorbeeld tijdens vakantie mag er voor maximaal 2 maanden voorraad worden geleverd en daarmee 2 maanden dagtarief worden gedeclareerd. Voor de resterende periode zal op het verblijf- c.q. vakantieadres materiaal gehaald moeten worden. De vergoeding buitenland is dan voor de verzekerde van toepassing.

Ondersteuning Depend
Depend® breidt het Depend® Advies Center nu uit met het Depend® E-Dagprijzen systeem. Dit systeem zorgt voor een optimale kosten- en volumebeheersing van al uw incontinentie cliënten. Zo helpt het systeem met de herindicatie van uw cliënten conform een uitgebreid digitaal protocol waarbij uw cliënt automatisch wordt gekoppeld aan het bijbehorende profiel.

In één oogopslag wordt hiermee duidelijk wat uw rendement is op deze cliënt en of deze cliënt dus wel het juiste soort product of merk gebruikt binnen de toegestane dagprijs.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak belt u met de collega’s van Depend® Advies Center via telefoonnummer 0318-697456. U kunt ook een mail sturen naar depend.advies@kcc.com.

Wilt u meer weten over de handige Depend Advieskaarten? Klik dan onderaan de pagina op de advieskaart per verzekeraar.

Ondersteuning TENA

Voldoen aan de nieuwe eisen van Achmea? Word nu TENA Consult Apotheek!

Als TENA Consult Apotheek geeft u uw patiënten de beste incontinentiezorg. En bent u òòk verzekerd van ondersteuning bij het voldoen aan de eisen van de Achmea Overeenkomst Incontinentie, want:

 • TENA Consult verzorgt de intakes en de bepaling van de patiëntprofielen voor u
 • Alle communicatie met uw patiënt ligt vast in het digitaal zorgdossier waar u ook toegang tot heeft
 • TENA Consult organiseert spreekuren voor incontinente patiënten
 • Met TENA Consult beschikt u over een op incontinentie gespecialiseerde verpleegkundigen
 • Met TENA Consult adviseert u merkonafhankelijk

Veel collega-apotheken gingen u al voor.
Voor meer informatie of een afspraak (zonder enige verplichting) met uw TENA Account Manager, klik hier.

Foldermateriaal

Klik hier voor de patiëntenfolder van Achmea.
Indien u folders wilt bestellen mail dan naar hulpmiddelen@achmea.nl o.v.v. bestelnummer 91206, afleveradres, het aantal folders, contactpersoon en de naam van de folder 'Incontinentiemateriaal'.