Bijsluiter zoeken

GeneesmiddelNieuws & GeneesmiddelWijzer

Collectieve Arbeidsovereenkomst Apotheken 2017-2019

De cao-partijen VZA, ASKA, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn zijn verheugd u te kunnen mededelen dat de Cao Apotheken 2017 -2019 algemeen verbindend is verklaard door het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019. Cao-partijen willen efficiënt omgaan met middelen en materialen daarom is de cao alleen digitaal beschikbaar.

Download hier de Cao Apotheken

Document afbouwen antidepressiva geeft houvast aan patiënt, arts en apotheker

Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing geven de bestaande richtlijnen weinig houvast over de wijze van afbouwen van antidepressiva. Wel is bekend dat het afbouwen niet altijd eenvoudig is. De behoefte bij zowel patiënten als bij artsen en apothekers aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva is groot. Daarom stelden de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP), samen met de patiëntenkoepel MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, een document op voor het afbouwen van bepaalde antidepressiva.

Het document benoemt risicofactoren en geeft voorbeelden van afbouwschema’s. Ook worden aanbevelingen gedaan voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen.

Klik hier voor meer informatie.

Eersteuitgifte.nl – Onmisbaar bij patiëntenvoorlichting

Eersteuitgifte.nl biedt uw cliënt waardevolle geneesmiddelinformatie in de vorm van bijsluiter, gebruiksinstructie, video-instructies, anderstalige bijsluiters, patiëntenverenigingen of ziektebeeld informatie.

Eersteuitgifte.nl draagt bij aan optimaal en doelmatig geneesmiddelgebruik, en niet te vergeten: het is gratis en kost u dus niets. Eersteuitgifte.nl is 100% onafhankelijk, voor en door apothekers ontwikkeld.

Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje te sturen naar uw cliënt vanuit de website. Neem een kijkje op dit meest complete en overzichtelijke voorlichtingsplatform: www.eersteuitgifte.nl

Het leven van mensen met diabetes makkelijker maken? Ontdek het tijdens Moving Diabetes!

Donderdag 6 juni 2019

MSD organiseert een uniek online congres rondom familie en diabetes. Een van de sprekers is Lucien Engelen. Tijdens Moving Diabetes gaat hij dieper in op het combineren van data en nieuwe technologie met shared decision making om betere behandelingen voor elkaar te krijgen.

Klik hier voor het volledige programma en schrijf u direct in!

Voor Moving Diabetes is accreditatie aangevraagd.

Praktische adviezen voor tekort levodopa/carbidopa (kortwerkende preparaten)

De KNMP en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) komen met praktische adviezen voor artsen en apothekers rondom het tekort aan de Parkinsonmedicatie levodopa/carbidopa 100/25 mg en 50/12,5 mg. Door productieproblemen en verhoogde vraag zijn zowel de generieke middelen als het spécialité Sinemet niet of beperkt leverbaar. De verwachting is dat deze situatie tot eind 2018 zal aanhouden. Dit blijkt uit een bericht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) van woensdag 10 oktober.

Klik hier voor meer informatie.

Verwarring rondom aangepast preferentiebeleid Lantus, hoe zit het nu echt?

Er bestaat onduidelijkheid over de uitbreiding van het aangepaste preferentiebeleid (door sommige verzekeraars) naar bestaande gebruikers van Lantus.

Klik hier om verder te lezen.

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Medicijnjournaal april 2019

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor geneesmiddelen bij ouderen, doseringsadviezen bij dialyse en geneesmiddeltekorten.

Klik hier voor "Nieuwe geneesmiddelen - MedicijnBalans met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen".

De website inhalatorgebruik.nl is vernieuwd!

Maandag 26 november werd de vernieuwde website www.inhalatorgebruik.nl gelanceerd! Om patiënten en zorgverleners nog beter van dienst te zijn is de website uitgebreid met anderstalige instructiefilms (Engels, Turks en Arabisch) voor 21 inhalatoren. Tevens is de website voorzien van een nieuw design en aangevuld met praktische informatie.