Bijsluiter zoeken

GeneesmiddelNieuws & GeneesmiddelWijzer

Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen geactualiseerd

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. Daartoe hebben de betrokken partijen gezamenlijk besloten. In deze nieuwe versie is de Oranje Categorie van een update voorzien. Voorts is een bijlage opgenomen over retardpreparaten en lokaal werkende preparaten. De Leidraad is met ingang van 2023 volledig van kracht.

Verder zijn nadere afspraken gemaakt over: de procedure indien de Leidraad in de praktijk door partijen verschillend wordt geïnterpreteerd en het monitoren en evalueren van de Leidraad. Onder meer over de frequentie van wisselen, toepassing van medische noodzaak en patiëntervaringen. Ook wordt jaarlijks beoordeeld of de Oranje Categorie moet worden bijgesteld.

Lees verder >>

Medicijnjournaal december 2022

In dit journaal behandelen we onder andere de bijwerkingen van geneesmiddelen op het gebit, de gevaren en het herkennen van excessief gebruik lachgas en het werkingsmechanisme en de effectiviteit van SGLT2-remmers bij hartfalen.

Klik hier voor "Nieuwe geneesmiddelen - MedicijnBalans met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen".

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Praktijkprikkel: Verkeerde receptverwerking in de medicijnrol

Gemiddeld één keer per maand ontvangt VMI een melding van fouten bij de verwerking van recepten van patiënten met een medicijnrol. Een apothekersassistent moet bij een recept voor een medicijnrol (GDS-medicatie) meer handelingen uitvoeren dan bij de verwerking van een gewoon recept. Om te laten zien dat er veel mis kan gaan bij de verwerking van medicijnrollen, beschrijft VMI drie meldingen.

Lees verder >>

Nieuw advies: profylactische dosering nadroparine op basis van lichaamsgewicht

Viatris heeft een laag moleculair gewicht heparine (LMWH) met de werkzame stof nadroparine in het assortiment: Fraxiparine (Forte)®. Op 28 oktober 2022 heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een nieuw doseringsadvies voor nadroparine goedgekeurd. De SmPC van nadroparine is gewijzigd, met een belangrijk nieuw doseringsadvies bij orthopedische ingrepen én medische patiënten met een hoog trombose risico.

Hierbij dient nadroparine voor de profylaxe van trombo-embolische aandoeningen gedoseerd te worden op basis van het lichaamsgewicht. Zo is het mogelijk de profylactische dosering beter af te stemmen op de individuele patiënt. Het nieuwe doseringsadvies is uitgevoerd in het kader van een Europees harmonisatieproject waarmee de SmPC van nadroparine in overeenstemming is gebracht met de adviezen zoals deze voor nadroparine gelden in de ons omringende landen. 

Benieuwd wat dit precies inhoudt en de tabel met doseringen bekijken?
U leest het hier op Viatris Connect!

FRX-2022-0116

 

Wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2023

Zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoeden en/of waarvoor een voorwaarde geldt om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Lees verder >>

Overzichtskaart medicatie in acute palliatieve situaties

Voor de huisarts is het belangrijk om tijdens een acute palliatieve situatie een overzichtelijke checklist te kunnen raadplegen. 

Spoedkaart Medicatie in acute palliatieve situaties.

Coronanieuws 23 december 2022

Het vaccinatieprogramma in de VS heeft naar schatting meer dan 18,5 miljoen ziekenhuisopnames, 3,2 miljoen sterfgevallen en 120 miljoen corona-infecties voorkómen. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers berekend op basis van een computermodel van ziekteoverdracht. Zonder vaccinatie zouden er bijna 1,5 keer meer corona-infecties, 3,8 keer meer ziekenhuisopnames en 4,1 keer meer sterfgevallen zijn geweest.

Meer informatie over vaccins en geneesmiddelen bij COVID-19? Klik hier.

Wilt u afleveringen terugkijken? Dat kan hier.

Klik hier voor "Nieuwe geneesmiddelen - MedicijnBalans met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen".

Helft van volwassen medicijngebruikers slikt medicijn met invloed op rijvaardigheid

De afgelopen 12 maanden kregen 5,4 miljoen volwassen Nederlanders één of meer medicijnen met invloed op de rijvaardigheid. Daarbij gaat het vaak om middelen met veel invloed op de rijvaardigheid, waarbij de patiënt tijdelijk of helemaal niet mag rijden. Uit navraag bij medicijngebruikers blijkt dat een deel van deze patiënten toch rijdt, bijvoorbeeld uit onwetendheid of door onvoldoende kennis. Goede informatie vanuit zorgverleners over het effect dat medicijnen kunnen hebben op de rijvaardigheid is daarom van groot belang.

Lees verder >>

KNMP-dossier 'Oekraïne'