Bijsluiter zoeken

GeneesmiddelNieuws & GeneesmiddelWijzer

Medicijnjournaal januari 2020

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor de risico's van (zelfzorg)middelen die niet onder de geneesmiddelenwet vallen, het voorspellen van het cardiovasculaire risico bij 70-plussers en pijn bij kwetsbare ouderen.

Klik hier voor "Nieuwe geneesmiddelen - MedicijnBalans met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen".

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Document afbouwen antidepressiva geeft houvast aan patiënt, arts en apotheker

Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing geven de bestaande richtlijnen weinig houvast over de wijze van afbouwen van antidepressiva. Wel is bekend dat het afbouwen niet altijd eenvoudig is. De behoefte bij zowel patiënten als bij artsen en apothekers aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva is groot. Daarom stelden de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP), samen met de patiëntenkoepel MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, een document op voor het afbouwen van bepaalde antidepressiva.

Het document benoemt risicofactoren en geeft voorbeelden van afbouwschema’s. Ook worden aanbevelingen gedaan voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen.

Klik hier voor meer informatie.

Eersteuitgifte.nl – Onmisbaar bij patiëntenvoorlichting

Eersteuitgifte.nl biedt uw cliënt waardevolle geneesmiddelinformatie in de vorm van bijsluiter, gebruiksinstructie, video-instructies, anderstalige bijsluiters, patiëntenverenigingen of ziektebeeld informatie.

Eersteuitgifte.nl draagt bij aan optimaal en doelmatig geneesmiddelgebruik, en niet te vergeten: het is gratis en kost u dus niets. Eersteuitgifte.nl is 100% onafhankelijk, voor en door apothekers ontwikkeld.

Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje te sturen naar uw cliënt vanuit de website. Neem een kijkje op dit meest complete en overzichtelijke voorlichtingsplatform: www.eersteuitgifte.nl

Mijn Geneesmiddel in Beeld; een service voor uw patiënten

Niet alle patiënten weten altijd raad met hun medicijnen. Dit komt vaker voor bij patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken. Het lukt namelijk niet elke patiënt om daarbij altijd het overzicht te hebben en te houden.
Mijn Geneesmiddel in Beeld vermeldt alle te gebruiken medicijnen; inclusief indicatie, doseringsschema, instructie voor gebruik en eventuele waarschuwingen. Begrijpelijk weergegeven door middel van iconen, inclusief foto’s van de verpakkingen en toedieningsvormen indien een product van Teva is afgeleverd.
Teva biedt patiënten gepersonaliseerde ondersteuning door middel van een nieuwe service voor uw apotheek:
Mijn Geneesmiddel in Beeld®.

Kijk op ApoWeb.nl voor de e-learning over Mijn Geneesmiddel in Beeld.

Meteen gebruik maken van
Mijn Geneesmiddel in Beeld?
Klik hier om te downloaden.

Terugroepactie groot deel maagzuurremmer ranitidine

Een groot deel van de ranitidine op de Nederlandse markt wordt teruggeroepen. Dat hebben de betrokken handelsvergunninghouders besloten in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er zit mogelijk een vervuiling met NDMA in. Ranitidine is een geneesmiddel dat zowel op recept wordt voorgeschreven als vrij verkrijgbaar is. NDMA is waarschijnlijk kankerverwekkend. Het risico op kanker voor gebruikers van ranitidine is nog niet met zekerheid vastgesteld. Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit risico ingeschat als zeer klein.

Klik hier voor meer informatie.