Bijsluiter zoeken

GeneesmiddelNieuws & GeneesmiddelWijzer

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Medicijnjournaal augustus 2019

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor laxantia bij opioïden, communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en medische apps.

Klik hier voor "Nieuwe geneesmiddelen - MedicijnBalans met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen".

Document afbouwen antidepressiva geeft houvast aan patiënt, arts en apotheker

Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing geven de bestaande richtlijnen weinig houvast over de wijze van afbouwen van antidepressiva. Wel is bekend dat het afbouwen niet altijd eenvoudig is. De behoefte bij zowel patiënten als bij artsen en apothekers aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva is groot. Daarom stelden de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP), samen met de patiëntenkoepel MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, een document op voor het afbouwen van bepaalde antidepressiva.

Het document benoemt risicofactoren en geeft voorbeelden van afbouwschema’s. Ook worden aanbevelingen gedaan voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen.

Klik hier voor meer informatie.

Eersteuitgifte.nl – Onmisbaar bij patiëntenvoorlichting

Eersteuitgifte.nl biedt uw cliënt waardevolle geneesmiddelinformatie in de vorm van bijsluiter, gebruiksinstructie, video-instructies, anderstalige bijsluiters, patiëntenverenigingen of ziektebeeld informatie.

Eersteuitgifte.nl draagt bij aan optimaal en doelmatig geneesmiddelgebruik, en niet te vergeten: het is gratis en kost u dus niets. Eersteuitgifte.nl is 100% onafhankelijk, voor en door apothekers ontwikkeld.

Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje te sturen naar uw cliënt vanuit de website. Neem een kijkje op dit meest complete en overzichtelijke voorlichtingsplatform: www.eersteuitgifte.nl

Belangrijk advies over de Navulbare Respimat®

Wanneer welke verpakking uit te geven?

De oude Respimat is vervangen door de Navulbare Respimat en daar zijn verschillende verpakkingsgroottes van beschikbaar. Graag geven we u advies over wanneer welke verpakking te kiezen. 

Klik hier om verder te lezen.

Beroepscompetentieprofiel Apothekersassistent 2019

Wat moet je als apothekersassistent kennen en kunnen?

Voldoe jij nog aan de eisen die anno 2019 gesteld worden aan een ervaren apothekersassistent? Met het nieuwe beroepscompetentieprofiel (BCP) kun je dat meteen checken. Het nieuwe BCP geeft een up-to-date beeld van alle taken en bijbehorende competenties van een apothekersassistent. Een mooi document dat je aanknopingspunten biedt om je verder te ontwikkelen.

Het nieuwe BCP omschrijft zeven taakgebieden van de apothekersassistent.

Klik hier om verder te lezen.

Met Jext® in vertrouwen de zomer door!

De zomer is op volle sterkte en vakanties staat voor veel mensen voor de deur! Mensen met een levensbedreigende allergie zijn vaak onzeker in het buitenland of men begrijpt waarvoor men allergisch is. De Jext® App biedt deze mensen ondersteuning en wij vragen u om uw patiënten op Jext® te adviseren deze Jext app op de smartphone te installeren. In de Jext® App zijn o.a. handige vertalingen te vinden over voedingsmiddelen en ze bevat gerichte instructie over het gebruik van Jext®.

De App downloaden kan via de App store of de Google play store:

Zeker tijdens de vakantie is het van belang om voldoende pennen mee te nemen1,2.

Jext® is in voldoende mate bij ons beschikbaar om uw patiënten met vertrouwen de zomer door te laten komen.

ALK wenst iedereen een onbezorgde en ontspannen zomervakantie!

1. European Medicines Agency (EMA) assessment report; Adrenaline auto-injectors report Jun 2015
2. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Drug safety updated 2017;11(1):5-6

Praktische adviezen voor tekort levodopa/carbidopa (kortwerkende preparaten)

De KNMP en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) komen met praktische adviezen voor artsen en apothekers rondom het tekort aan de Parkinsonmedicatie levodopa/carbidopa 100/25 mg en 50/12,5 mg. Door productieproblemen en verhoogde vraag zijn zowel de generieke middelen als het spécialité Sinemet niet of beperkt leverbaar. De verwachting is dat deze situatie tot eind 2018 zal aanhouden. Dit blijkt uit een bericht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) van woensdag 10 oktober.

Klik hier voor meer informatie.