Bijsluiter zoeken

GeneesmiddelNieuws & GeneesmiddelWijzer

Substitutieschema corticosteroïden, cutaan

Bij niet beschikbaar zijn van een corticosteroïd cutaan preparaat, zal een alternatief moeten worden gezocht. Bij voorkeur wordt overgestapt op een preparaat met eenzelfde farmaceutische vorm van dezelfde klasse. Als dat niet mogelijk is, moet worden overgestapt op een preparaat met een andere farmaceutische vorm en/of andere klasse (veelal een klasse hoger). Overleg dit met de voorschrijver.

Klik hier voor 'substitutieschema corticosteroïiden, cutaan'.

Bron: KNMP

Praktijkprikkel: Suïciderisico en afleveren grotere hoeveelheden

Patiënten met een suïciderisico zijn - vanwege het beroepsgeheim van de behandelaar en privacyregelgeving - niet altijd bekend bij het apotheekteam. Als zij wel bekend zijn, zijn er punten waarmee men rekening moet houden, zoals blijkt uit onderstaande melding.

Melding

Een patiënte is depressief en vertoont suïcidaal gedrag. Vanwege de kans op misbruik van de medicatie heeft de huisarts in overleg met de patiënte besloten een herhaalservice (HHS) te starten met maandelijkse uitgiften. 

Lees verder >>

Medicijnjournaal november 2021

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor antibiotica-allergie, geneesmiddelen in het verkeer en PCSK9-remmers.

Klik hier voor "Nieuwe geneesmiddelen - MedicijnBalans met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen".

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Overzicht Inhalatiemedicatie en toedieningsvormen

Er zijn veel verschillende inhalatoren voor inhalatie van astma en COPD medicatie. Met deze kaart heeft u een overzicht van alle inhalatoren voor astma en COPD medicatie.

Het overzicht is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld

Klik hier voor het overzicht.

Online nascholing: Nieuwe NHG-Standaard COPD 2021

Bent u al op de hoogte van de nieuwe NHG-Standaard COPD 2021?
Laat u bijpraten door experts waaronder één van de auteurs van de nieuwe richtlijn, dr. Erik Bischoff, over de belangrijkste wijzigingen.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe verdeling van ziektelast, diagnostiek, niet-medicamenteuze behandeling en medicamenteuze behandeling.
Geaccrediteerd voor 1 punt voor huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, apothekers en longartsen.

Binnen 1 uur bent u weer up-to-date.

Volg nu de online nascholing.

PM-2021-10276

Gebruik Forxiga niet langer voor behandeling diabetes type 1

Vanaf 25 oktober 2021 is Forxiga (dapagliflozine) niet langer geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 1. Patiënten die dapagliflozine voor de behandeling van diabetes mellitus type 1 gebruiken, moeten in overleg stoppen met het gebruik van het medicijn.

De indicatie diabetes mellitus type 1 van dit medicijn is verwijderd uit de bijsluiter en productinformatie. Het medicijn dapagliflozine is nog wel geregistreerd voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus, voor de behandeling van chronisch hartfalen en voor de behandeling van chronische nierschade bij volwassen patiënten. Voor deze patiënten verandert er niks.

Lees verder >>

Bekijk nu een korte video over de nieuwe NHG-Standaard COPD 2021

Onlangs is de NHG-Standaard COPD 2021 gepubliceerd. Deze aangepaste standaard vervangt de versie van 2015.

In deze korte video van 3 minuten zetten wij een aantal van de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij: 

  • De nieuwe verdeling ziektelast
  • Vier subdomeinen van ziektelast
  • Het medicamenteuze stappenplan

Wilt u graag een samenvattingskaart van de belangrijkste wijzigingen uit deze nieuwe standaard?
Download dan de infographic.

PM-2021-9998

Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Nieuw medicamenteus stappenplan in herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

De NHG-Standaard Diabetes mellitus 2 is herzien en bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeerhoogrisicopatiënten.
Het advies is om bij deze patiënten eerder te starten met SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat deze bloedglucoseverlagende middelen voor een afname van de kans op hart- en vaatziekten zorgen.

Zeerhoogrisicopatiënten

Voor de definitie van zeerhoogrisicopatiënten is zoveel mogelijk aangesloten bij de omschrijving van die groep in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Het betreft: mensen die al bekend zijn met een eerder doorgemaakte hart- of vaatziekte, mensen met enigszins gevorderde chronische nierschade en mensen met hartfalen.

Lees verder >>

Coronanieuws 26 november 2021

In dit coronanieuws is aandacht voor opvallende zaken rondom geneesmiddelen, vaccins en het coronavirus. Met o.a. tekorten IL6-remmers, registratienieuws virusremmers en monoklonale antilichamen, vitamines, boostervaccinatie, vaccinatie bij kinderen en vaccinatiebereidheid.
Wilt u afleveringen terugkijken? Dat kan hier.

Klik hier voor "Nieuwe geneesmiddelen - MedicijnBalans met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen".