Bijsluiter zoeken

GeneesmiddelNieuws & GeneesmiddelWijzer

Terugroepactie groot deel maagzuurremmer ranitidine

Een groot deel van de ranitidine op de Nederlandse markt wordt teruggeroepen. Dat hebben de betrokken handelsvergunninghouders besloten in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er zit mogelijk een vervuiling met NDMA in. Ranitidine is een geneesmiddel dat zowel op recept wordt voorgeschreven als vrij verkrijgbaar is. NDMA is waarschijnlijk kankerverwekkend. Het risico op kanker voor gebruikers van ranitidine is nog niet met zekerheid vastgesteld. Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit risico ingeschat als zeer klein.

Klik hier voor meer informatie.

Medicijnjournaal september 2019

In dit Medicijnjournaal is onder andere aandacht voor zwangerschap en depressie, medicatie bij vrouwen met hartfalen en geneesmiddelen en milieu.

Klik hier voor "Nieuwe geneesmiddelen - MedicijnBalans met objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen".

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Document afbouwen antidepressiva geeft houvast aan patiënt, arts en apotheker

Door gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing geven de bestaande richtlijnen weinig houvast over de wijze van afbouwen van antidepressiva. Wel is bekend dat het afbouwen niet altijd eenvoudig is. De behoefte bij zowel patiënten als bij artsen en apothekers aan handvatten voor het afbouwen van antidepressiva is groot. Daarom stelden de beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en psychiaters (NVvP), samen met de patiëntenkoepel MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, een document op voor het afbouwen van bepaalde antidepressiva.

Het document benoemt risicofactoren en geeft voorbeelden van afbouwschema’s. Ook worden aanbevelingen gedaan voor een goede voorbereiding en begeleiding tijdens het afbouwen.

Klik hier voor meer informatie.

Jext® adrenaline auto-injector wel leverbaar

Vanuit Farmanco en IGZ hebben wij een melding ontvangen dat diverse merken en verpakkingen van adrenaline auto-injectoren momenteel niet leverbaar zijn.

Hierbij willen wij benadrukken dat de adrenaline auto-injector Jext® 150 microgram en Jext® 300 microgram wel leverbaar zijn. Er is voldoende Jext® beschikbaar bij de fabrikant (ALK) om patiënten van een adrenaline auto-injector te voorzien. Het is dus niet nodig dat patiënten het zonder deze noodmedicatie moeten stellen.

Klik hier voor meer informatie.

Beroepscompetentieprofiel Apothekersassistent 2019

Wat moet je als apothekersassistent kennen en kunnen?

Voldoe jij nog aan de eisen die anno 2019 gesteld worden aan een ervaren apothekersassistent? Met het nieuwe beroepscompetentieprofiel (BCP) kun je dat meteen checken. Het nieuwe BCP geeft een up-to-date beeld van alle taken en bijbehorende competenties van een apothekersassistent. Een mooi document dat je aanknopingspunten biedt om je verder te ontwikkelen.

Het nieuwe BCP omschrijft zeven taakgebieden van de apothekersassistent.

Klik hier om verder te lezen.

Praktische adviezen voor tekort levodopa/carbidopa (kortwerkende preparaten)

De KNMP en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) komen met praktische adviezen voor artsen en apothekers rondom het tekort aan de Parkinsonmedicatie levodopa/carbidopa 100/25 mg en 50/12,5 mg. Door productieproblemen en verhoogde vraag zijn zowel de generieke middelen als het spécialité Sinemet niet of beperkt leverbaar. De verwachting is dat deze situatie tot eind 2018 zal aanhouden. Dit blijkt uit een bericht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) van woensdag 10 oktober.

Klik hier voor meer informatie.

Eersteuitgifte.nl – Onmisbaar bij patiëntenvoorlichting

Eersteuitgifte.nl biedt uw cliënt waardevolle geneesmiddelinformatie in de vorm van bijsluiter, gebruiksinstructie, video-instructies, anderstalige bijsluiters, patiëntenverenigingen of ziektebeeld informatie.

Eersteuitgifte.nl draagt bij aan optimaal en doelmatig geneesmiddelgebruik, en niet te vergeten: het is gratis en kost u dus niets. Eersteuitgifte.nl is 100% onafhankelijk, voor en door apothekers ontwikkeld.

Het enige wat u hoeft te doen is een mailtje te sturen naar uw cliënt vanuit de website. Neem een kijkje op dit meest complete en overzichtelijke voorlichtingsplatform: www.eersteuitgifte.nl